Rīgas dome uzdod par pienākumu “Rīgas Mežiem” iziet no apaļkoku pārstrādes biznesa

Drukāt

21.06.2022

Pašvaldības uzņēmumam “Rīgas Meži” būs jāpārtrauc dalība apaļkoku pārstrādes biznesā, tā otrdien, 21.jūnijā, nolēma Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja (MVK). Šādi rīkojoties tiks novērsta gan konkurences kropļošana un ilgtermiņa nesaimnieciskā darbība, uz kuru vairākkārtīgi norādījusi Valsts kontrole un Konkurences padome, gan neatbilstība tiesību aktiem par pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā.

Balstoties uz minēto institūciju atzinumiem, veikts kokzāģētavas “Norupe” aktīvu un biznesa izvērtējums. Tajā secināts, ka kokzāģētavas darbības turpināšana uzņēmuma sastāvā jau no 2023.gada nesīs zaudējumus un samazinās “Rīgas Mežu” kapitāldaļu vērtību, tādējādi tieši ietekmēs arī rīdzinieku intereses. Vērtējumā secināts, ka jau no 2023.gada kokzāģētava uzņēmumam radīs 230 tūkstošus eiro zaudējumus, bet 2026.gadā zaudējumi varētu sasniegt 350 tūkstošus eiro.

Turklāt normatīvo aktu regulējums atļauj “Rīgas Mežiem” savā kokzāģētavā pārstrādāt tikai tos apaļkokus, kuri iegūti uzņēmuma īpašumā vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās. Līdz ar to kokzāģētavai jau tagad ir salīdzinoši neliels izejmateriālu apjoms un turpmākajos gados tas radīs dīkstāvi. Tāpat, analizējot kokzāģētavas darbību, secināts, ka līdz šim faktiski nav bijis neviens gads, kurā ražotne nestu peļņu, ja tai nepieciešamais apaļkoks būtu iegādāts par tirgus cenām. Uz šo faktu iepriekš norādījusi arī Valsts kontrole.


“Uzņēmuma padome liek par pienākumu “Rīgas Mežiem” atrast ekonomiski izdevīgāko modeli, kā pārtraukt uzņēmuma iesaisti apaļkoku pārstrādes biznesā,” skaidro “Rīgas Mežu” padomes priekšsēdētājs Toms Auškāps. “Jebkādu lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas gadījumā uzņēmumam jābalstās uz labas pārvaldības, tiesiskuma, caurspīdīguma un aprēķinos balstītiem principiem. Tāpat uzņēmumam ir būtiski rūpēties par kokzāģētavas darbinieku interešu aizsardzību.”


“Rīgas pašvaldībā sagatavots tiešās līdzdalības izvērtējums “Rīgas Mežiem”, kurā secināts, ka “Rīgas Mežu” komercdarbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām – tiek nodrošināti sabiedrības interesēm un pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgi pakalpojumi, kā arī pārvaldīti un apsaimniekoti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts un pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un drošībai un skar būtiskas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses. Savukārt, ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas gaitā sniegtos ieteikumus un Konkurences padomes viedokli, “Rīgas Mežu” darbība zāģmateriālu ražošanas un tirdzniecības jomā ir izbeidzama,” norāda Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes (KSP) Tiesiskuma uzraudzības pārvaldes galvenais jurists Artūrs Pankrats.

 

“Gandarījums ir par katru ieteikumu, kuru revidējamā institūcija ir ieviesusi pēc Valsts kontroles revīzijas, jo tāds jau ir mūsu mērķis – “kontrolēt, lai uzlabotu”,” uzsver Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins. “Būtiskākais, lai ieteikumi tiek ieviest pēc būtības, nevis formāli. Tādēļ mēs vēlam veiksmi “Rīgas Mežiem” turpmākās saimnieciskās darbības pilnveidošanā!"

Konkurences padomes (KP) priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “Konkurences padome, sniedzot atbalstu Valsts kontroles veiktajā revīzijā, jau 2017.gadā secināja, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam nav saskatāms pamats SIA “Rīgas Meži” kokzāģētavas “Norupe” darbībai tirgū. Līdz ar to padome atbalsta “Rīgas Meži” nepamatotās komercdarbības apaļkoku pārstrādes biznesā izbeigšanu, tādējādi novēršot neatbilstību gan Valsts pārvaldes iekārtas likumam, gan konkurences neitralitātei.”


“Rīgas Mežu” struktūrvienība – kokzāģētava “Norupe”, izveidota pirms gandrīz desmit gadiem, kopumā tajā investējot vairāk nekā desmit miljonus eiro. Esošās kokzāģētavas iekārtas ir darba kārtībā, taču, lai tās modernizētu un palielinātu darba ražīgumu, nepieciešamas būtiskas investīcijas, kā arī izejmateriāli. Aplēses liecina: ja arī teorētiski "Rīgas Meži" iegādātos jaunas iekārtas, kokzāģētava arī turpmāk stagnētu, jo:


  • balstoties uz 2021.gadā Rīgas domes apstiprināto “Rīgas Mežu” stratēģisko mērķi un grozījumiem “Meža apsaimniekošanas plānā”, uzņēmumam noteikti būtiski koku ciršanas apjomu samazinājumi, lielāku uzmanību pievēršot rekreācijas un bioloģiskās daudzveidības teritoriju aizsardzībai un attīstībai. Tas nozīmē, ka no 2022.gada koksnes ieguves apjoms, salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto, samazināsies par 35 tūkstošiem m3, kas ir 20% no paredzētā apjoma, bet 2023.gadā tiek paredzēts koksnes ieguves apjoma samazinājums par 46 tūkstošiem m3, salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto;
  • savukārt atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam, “Rīgas Mežiem” atļauts pārstrādāt tikai tos apaļkokus, kuri iegūti uzņēmuma īpašumā vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās. Līdz ar to kokzāģētavai jau tagad ir salīdzinoši neliels izejmateriālu apjoms un turpmākajos gados tas radīs dīkstāvi.


Tālākā rīcība

Lai nodrošinātu MVK lēmuma izpildi, turpmākās plānotās darbības:


  • “Rīgas Mežu” valdes un kokzāģētavas darbinieku vienošanās noslēgšana par darbinieku tiesisko aizsardzību un sociālajām garantijām, procesā iesaistot uzņēmuma Darbinieku uzticības padomi;
  • Rīgas domes KSP izvērtējuma skaņošana ar KP un KP atzinuma saņemšana, lai nodrošinātu, ka iziešana no attiecīgā biznesa segmenta nodrošina brīvu konkurenci un nerada dominējošu stāvokli tirgū nākotnē;
  • pārdošanas darījuma konsultanta piesaiste publiska iepirkuma procedūras ceļā;
  • plānots, ka iziešana no apaļkoku pārstrādes biznesa provizoriski varētu tikt sākta 2023.gada otrajā pusē.

 

Par "Rīgas Mežu" kokzāģētavu "Norupe"

“Rīgas Meži” 2013.gadā sāka nodarboties ar apaļkoku pārstrādi, pie Ogres uzbūvējot kokzāģētavu “Norupe”. Tās izveides mērķis tolaik bija gūt papildus pievienoto vērtību no Rīgai piederošajiem koksnes resursiem. Zāģētava tika veidota jaunā vietā, kas prasīja papildus ieguldījumus infrastruktūrā. Ražošanas procesa nodrošināšanai tika iegādātas lietotas ražošanas iekārtas no Krievijas.


Kokzāģētava pārstrādā skujkoku (priedes un egles) sīkbaļķus, kuru diametrs ir 12-24 cm un tās pārstrādes apjoms 50 000 m3 apaļkoksnes gadā; iegūtā produkcija – mēbeļu sagataves un apdares dēļi.

 

Par “Rīgas Mežiem”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Uzņēmums pārziņā ir 62 000 ha meži, 399 ha Rīgas parki un apstādījumi (125 objekti), kā arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks” (385 ha). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.

“Rīgas Mežu” objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Tam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus.

2021.gada septembrī "Rīgas Mežiem" Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2022.gadā “Rīgas Meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu.

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas Mežu”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

Ieva.Berzina@rigasmezi.lv

www.rigasmezi.lv

 

Mārtiņš Vilemsons

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

26007509

Martins.Vilemsons@riga.lv

https://www.facebook.com/Riga.lv 

https://twitter.com/rigasdome

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Jaunumi]. ID: [48]