“Rīgas Meži” uzsāk staltbriežu izsoli

Drukāt

16.05.2022

Noslēdzot nozīmīgu posmu uzņēmuma sakārtošanā, kā arī ievērojot pašvaldības un ekspertu atzinumus, SIA “Rīgas Meži” 2022.gada 16.maijā uzsāk staltbriežu ganāmpulka izsoli. Ganāmpulks atrodas uzņēmuma Daugavas mežniecībā – vides izglītības centra “Zaļā klase” teritorijā, Tīnūžu pagastā, netālu no Ogres. Izsolīta  tiks uzņēmuma kustamā manta – 40 dažāda vecuma un abu dzimumu staltbrieži.

Jau iepriekš “Rīgas Meži” ir padziļināti izvērtējuši Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 30.04.2021. atzinumā “Par SIA “Rīgas Meži” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2020. līdz 31.12.2020.” konstatētos trūkumus saistībā ar “Rīgas Mežu” uzturētā briežu dārza apsaimniekošanu. Ieviešot audita atzinumu, uzņēmums jau pērn kā plānoto darbību norādījis: “Izvērtēt briežu dārza lietderību un turpmāko rīcību ar to” (domes audita atzinums un “Rīgas Mežu” pasākumu plāna izpilde pieejama: https://bit.ly/39oo114).

2021.gada 14.septembrī Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē tika konceptuāli atbalstīta “Rīgas Mežu” izstrādātā vides izglītības programmas “Zaļā klase” koncepcija. Tā paredz “Zaļās klases” ēku kompleksa pabeigšanu, kas šobrīd notiek, kā arī briežu dārza teritorijas atvēršanu sabiedrībai kā brīvi pieejamu dabas izziņas un rekreācijas objektu.

Staltbriežu dārza izvērtēšanai 2021.gada nogalē piesaistīts neatkarīgs eksperts – biedrība “Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija”. Tā sniedza savu vērtējumu gan par dzīvniekiem, gan arī staltbriežu dārza iespējamajiem tālākajiem attīstības virzieniem “Zaļās klases” kompleksa teritorijā. Atzinumā teikts, ka pašreizējā izpildījumā briežu dārzs pilnībā neatbilst “Rīgas Meži” darbības mērķiem, jo  dzīvnieki vairāk nekā 100 ha teritorijā praktiski nav redzami, līdz ar to nav izmantojami vides izglītības aktivitātēm. Tāpat nav īstenojams dārza izveides mērķis – nodrošināt staltbriežu selekciju un sugas populācijas pavairošanu uzņēmuma apsaimniekotajos mežos.

Ievērojot iepriekš minēto, tiek rīkota staltbriežu izsole “Briežu dārza kustamās mantas – staltbriežu ganāmpulka atsavināšana”. Izsoles nolikums pieejams uzņēmuma mājaslapā: https://bit.ly/3sFtxTY.

Pretendenti izsolei var pieteikties līdz 2022.gada 31.maijam. Izsole plānota klātienē, 7.jūnijā, Daugavas mežniecības telpās, Ogrē.

Staltbriežu dārzs izveidots 2008.gadā, kad tika iegādāti un slēgtā teritorijā izmitināti 20 dzīvnieki. Šo gadu laikā tā izveidei un uzturēšanai ir iztērēts gandrīz miljons eiro.

Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 399 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (125 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 

2021.gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 29215857

E-pasts: Ieva.Berzina@rigasmezi.lv

www.rigasmezi.lv   

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Jaunumi]. ID: [48]