Par Valdi Vasiļevski

Valdes loceklis Valdis Vasiļevskis

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis kopš 2022.gada 8.marta

Atbildības jomas kapitālsabiedrībā: finanšu vadības un administratīvie jautājumi, kā arī juridiskais atbalsts

Būtiskākā profesionālā pieredze:

  • 2020. – 2021.gads: SIA “Citadele Leasing” (iepriekš: SIA “UniCredit Leasing”), valdes priekšsēdētājs

  • 2010. – 2020.gads: SIA “Citadele Leasing” (iepriekš: SIA “UniCredit Leasing”), valdes loceklis, risku direktors

  • 2006. – 2010.gads: SIA “Citadele Leasing” (iepriekš: SIA “UniCredit Leasing”), risku parakstīšanas nodaļas vadītājs

  • 2004. – 2006.gads: SIA “Citadele Leasing” (iepriekš: SIA “UniCredit Leasing”), risku menedžeris

  • 2001. – 2004.gads: SIA “BDO Invest Rīga”, konsultants finanšu jautājumos

Izglītība: 

  • 2002. – 2003.gads: Banku augstskola, iegūts profesionālā maģistra grāds ekonomikā

  • 1997. – 2001.gads: Banku augstskola, iegūts bakalaura grāds ekonomikā finanšu specializācijā

  • zināšanas un kompetences papildinātas dažādos kursos

Ar SIA “Rīgas meži” padomes lēmumu noteiktais atalgojums: 6300,00 EUR (bruto)

Pilnvaru termiņš kapitālsabiedrībā: 2027.gada 7.marts