RIIMC un SIA Rīgas meži sadarbības projekta „Zaļā klase” āra nodarbību aktivitātes skolēniem un pedagogiem mežā Ogres pusē

Drukāt
RIIMC un SIA Rīgas meži  sadarbības projekta  „Zaļā klase” āra nodarbību aktivitātes skolēniem un pedagogiem  mežā Ogres pusē

14.05.2015

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) sadarbībā ar  SIA „Rīgas meži” īsteno vides izglītības projektu Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēniem, lai izglītotu un informētu jauniešus par mežu nozari un tās lielo nozīmi Latvijā, kā arī aicina pedagogus ar saviem skolēniem apmeklēt SIA „Rīgas meži” Daugavas mežniecību Ogres pusē.

2015. gada 11. maijā tika organizēta mācību ekskursija Rīgas pilsētas skolu pedagogiem un skolēniem uz kokaudzētavu „Norupe”, kuras laikā Mežciema pamatskolas skolēni un dažādu skolu pedagogi varēja iepazīt vairākus apskates objektus un īstenot mācību aktivitātes, izzinot mežu, tā iemītniekus un mežu apsaimniekošanu.

Fotogalerija: Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra ekskursija skolēniem un pedagogiem "Zaļajā klasē", 11.05.2015. Foto: RIIMC


Projekta norises laikā pedagogu darba grupa ir izveidojusi vairāk nekā 40 dažāda veida praktisku aktivitāšu aprakstus  ar izglītojošu un pētniecisku ievirzi   skolēnu mācību ekskursijām meža izzināšanā.

Pedagogu izstrādāto materiālu aprobācijas laikā SIA „Rīgas meži” Ogres briežu dārzā   skolēnu grupas  vēroja un  pētīja skudru dzīvi mežā, attīstot novērošanas prasmes un veicinot saudzējošas attieksmes veidošanos pret dzīvo radību.  Ar eksperimentu palīdzību, mērot kokus un veicot matemātiskus aprēķinus, tika noskaidrots, kas ir skaitlis π (), un aprēķināts koksnes daudzums  augošā kokā. Tajā pašā laikā skolēni aizrautīgi iejutās „dārgumu meklētāju” lomās, attīstot dabas objektu atpazīšanas un novērošanas spējas, pievēršot uzmanību apkārtnē atrodamajiem priekšmetiem un mācoties uzdevumus veikt grupās.

Savukārt koku stādaudzētavā  jaunieši iepazina sēšanas līniju, siltumnīcu uzbūves un darbības principus un klausījās gida stāstījumu par kokaudzētavas darbību, lai izprastu, kā notiek priežu, egļu, bērzu un melnalkšņu stādu audzēšana meža platību atjaunošanai.  Lielu interesi bērniem izraisīja dažādās koku sēkliņas un to ceļš gada garumā līdz  ietvarstādam.

Izzinot karjeras iespējas, izprotot,  kādas zināšanas, prasmes un personības  īpašības  nepieciešamas  darbam kokaudzētavā un kokzāģētavā, skolēni vēroja darbu kokzāģētavā, kā arī, klausoties gida stāstījumu un uzdodot papildu jautājumus, fiksēja darba lapās  darbinieku amatus, iespējas tos apgūt un amatam nepieciešamās īpašības.

Ekskursijas noslēgumā ar  SIA „Rīgas meži”  sarūpētām pusdienām tika   cienāti visi klātesošie, un pie ugunskura, pārcilājot emocijas un iespaidus,  visu dalībnieku  secinājums bija, ka tik daudzveidīgu un aizraujošu nodarbību īstenošanai bieži vien pietrūkst laika, kā  arī esošie laika apstākļi brīvdabas aktivitātēm mežā veido kopējo noskaņojumu un darboties gribu.


Informācija:

Daina Keidāne

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra

Pedagogu kompetenču attīstības nodaļas

galvenā speciāliste

 

Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063

E-pasts:  daina.keidane@riga.lv

 

Tālrunis +371 67105550

Fakss +371 67105582

www.riimc.lv