Jaunaudzes Rīgas mežos un Latvijas skolās

Drukāt
Jaunaudzes Rīgas mežos un Latvijas skolās

26.02.2020

Mežkopībā jaunaudze ir pirmais kokaudzes attīstības periods no audzes izveidošanās līdz 10 gadu vecumam baltalkšņu audzēs, 20 gadu vecumam bērzu audzēs un līdz pat 40 gadu vecumam priežu un egļu audzēs. Savukārt Latvijas vispārizglītojošajās un profesionālajās mācību iestādēs jaunaudze ir topošie speciālisti no 16 līdz 19 gadu vecumam.

Un tieši šādi speciālisti jaunaudzes vecumā no dažādām Latvijas skolām ir iesaistījušies A/S “Latvijas valsts meži”, SIA “Rīgas meži”, biedrības “Zaļās mājas”, A/S “Latvijas Finieris” un Valsts izglītības satura centra kopīgi organizētajā stipendiju konkursā “Bioekonomikas skola”.

Lai izpildītu konkursa galveno uzdevumu – izveidotu 1 minūti garu videorullīti, resp., vēstījumu saviem vienaudžiem ANO Starptautiskajā Meža dienā par mežu atjaunošanu Latvijā, vispirms jauniešiem bija jāapgūst zināšanas par meža atjaunošanu un kopšanu ne tikai no grāmatām, bet arī dodoties ekspedīcijā dabā. Un tā šā gada 21. februārī stipendiju konkursa “Bioekonomikas skola” dalībnieki devās uz SIA “Rīgas meži” piederošajām meža platībām, ražošanas teritorijām un telpām Ogres pusē, lai iepazītu Latvijas lielāko atjaunojamo resursu – mežu.

Un, ja Latvijas mežus atjauno ar sēklām un stādiem, tad loģiski, ka pirmā mācību pieturas vieta bija kokaudzētava “Norupe”, kur tās vadītājs M. Druvaskalns iepazīstināja jauniešus ar pārākās pakāpes priežu sēklu plantāciju. Izrādās, katru gadu maija beigās–jūnija sākumā priežu sēklu plantācijā notiek zaļumballe. Tiesa, šajā ballē dejo tikai priežu ziedputekšņi. Un 18 mēnešus pēc nodejošas jeb noziedēšanas priedēm ienākas čiekuri, no čiekuriem ienākas sēklas, bet no sēklām izaug stādi. Un, kad stādi ir gatavi pieaugušajai dzīvei, tie dodas uz izcirtumu.

Savukārt “Bioekonomikas skolas” skolēni meža atjaunošanas speciālista A. Seļezņova pavadībā devās uz SIA “Rīgas meži” atjaunotajām meža platībām. Auditā! Vētīt un pētīt, vai un cik kvalitatīvi Daugavas mežniecības 181. kvartāla 45. nogabalā ir veikta agrotehniskā kopšana, bet 182. kvartāla 23. un 25. nogabalā – jaunaudžu sastāva kopšana. Izrādās, – viss uz ūsiņu! Agrotehniskā kopšana ir tikusi veikta vienlaidus visā atjaunotajā meža platībā, un par to, ka aizzēlums ir ticis nopļauts un nav traucējis stādiņu attīstībai, jaunieši varēja pārliecināties paši, četros 25 m2 lielos parauglaukumos 2,82 m rādiusā nosakot jauno kociņu skaitu. Saskaitot 9 kociņus vienā parauglaukumā, jaunieši tika pie 3 600 kociņiem uz hektāru. Labs rādītājs. Turpretim jaunaudžu sastāva kopšanas cirtēs jaunieši varēja pārbaudīt savas zināšanas, kurus kokus jaunaudzēs izcērt, bet kurus atstāj.

Skaidrs, ka mežaudzēs atstāj augam lietaskokus – garākos kokus ar taisnākajiem stumbriem un smalkākajiem zariem. Attiecīgi sagaidāms, ka par lietaskokiem dienās izaugs arī stipendiju konkursa “Bioekonomikas skolas” dalībnieki. Un nu, kad jaunieši ir dabā aplūkojuši atjaunotās meža platības, iemēģinājuši roku mežsaimnieciskajos darbos, tie pilntiesīgi var ķerties klāt videorullīša veidošanai par jaunaudzēm Latvijā. Gaidīsim un vērtēsim video!