Automatizēta kokaudzētavu stādu attīstības, veselības, aizzēluma kontroles sistēmas izveidošana, nr. 23-00-A01612-000002

Drukāt

02.10.2023

Par projekta “Automatizēta kokaudzētavu stādu attīstības, veselības, aizzēluma kontroles sistēmas izveidošana” īstenošanu

 

Projekta nosaukums: Automatizēta kokaudzētavu stādu attīstības, veselības, aizzēluma kontroles sistēmas izveidošana,

 

Projekta numurs: 23-00-A01612-000002. 

Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri:


  1. Rīgas Tehniskā Universitāte,
  2. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte,
  3. SIA “Rīgas meži”,
  4. Konstantinovas pagasta zemnieku saimniecība “Pasakas”,
  5. Biedrība “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks”,
  6. SIA “Energouzraugs”.

Projekta īstenošanas laiks: 06/2023 – 06/2025.

 

Projekta mērķis: izstrādāt jaunu tehnoloģiju, kas ļauj koku stādu audzētavām automatizēti iegūt datus

par stādu veselības stāvokli, nezāļu esamību un augsnes relatīvo mitruma līmeni.

 

Īss projekta apraksts:

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt jaunu tehnoloģiju pasaules tirgū, kas iekļauj aparatūras projektēšanu un izstrādi, sensoru datu apstrādes un analīzes programmatūras izstrādi. Jaunievedums dos iespēju koku stādu audzētavām laicīgi iegūt datus (veicot monitoringu) par stādu veselības stāvokli, nezāļu esamību un augsnes relatīvo mitruma līmeni. Analīzes rezultāti tiks nodoti ĢIS sistēmā telpiskai attēlošanai un siltumnīcas turpmāko darbu plānošanai. Jaunradītā tehnoloģija palielinās ne tikai kokaudzētavas produktivitāti un stādmateriāla kvalitāti, bet palielinās arī cilvēkresursu ražīgumu, kas tiešā veidā sasaucas ar Latvijas meža nozares stratēģisko mērķi līdz 2030.gadam – pievienotā vērtība uz darba vietu tiek dubultota.

 

Projekta rezultāts: jaunradīta tehnoloģija, kas iekļauj aparatūras projektēšanu un izstrādi, sensoru datu apstrādes un analīzes programmatūras izstrādi un integrēšanu ĢIS sistēmā. Automatizētā sistēma nodrošinās kvalitatīvu kokaudzētavu stādu attīstības, veselības un aizzēluma kontroli.

 

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.