Drukāt

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma ietvaros SIA "Rīgas Meži" ir Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederoša (publiska) kapitālsabiedrība, tās darbību regulē Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. 

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Finanšu informācija ]. ID: [533]