Stratēģija 2015-2020

Drukāt
  • 02.10.2015

    Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Meži” korporatīvā stratēģija 2015. – 2020. gadam

    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Rīgas meži” dibināta saskaņā ar Rīgas pilsētas domes lēmumu Nr.3192 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži” dibināšanu”. Tās darbības galvenais mērķis ir, ievērojot meža ekosistēmu uzturēšanas un vides aizsardzības principus, norošināt efektīvu meža zemes apsaimniekošanu, tā garantējot ilgtspējīgu vides attīstību, nākotnes paaudžu ekonomisko, ekoloģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

    Lasīt vairāk