Padome

Drukāt
 • SIA “Rīgas meži” 13.08.2021. ārkārtas dalībnieku sapulcē par uzņēmuma padomes locekļiem ar 01.09.2021. uz pieciem gadiem ievēlēti: Toms Auškāps, Viktors Troicins un Aigars Ģērmanis. Padomes locekļi nominēti atklātas procedūras rezultātā.


  Toms Auškāps, padomes priekšsēdētājs


  Profesionālā darba pieredze: 

  2023.gads – pašlaik: AS “Siltumelektroprojekts", padomes loceklis 
  2017.gads – pašlaik: AS “Balticovo”, valdes loceklis, komunikācijas un attīstības direktors
  2017.gads – pašlaik: Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, padomes loceklis (bez atalgojuma) 
  2014. – 2017.gads: AS “Balticovo” komercdirektors
  2013. – 2014.gads: SIA “Tet” (bij. SIA “Lattelecom Technologies”), korporatīvo klientu attiecību vadītājs
  2011. – 2012.gads: SIA “Pins” (bij. SIA “Baltic Miles”), vecākais klientu attiecību vadītājs 
  2010. – 2011.gads: Banka “Citadele”, projektu direktors 
  1997. – 2010.gads: AS “Latvijas Kuģniecība”, tankkuģu fraktēšanas vadītājs, ekonomists 


  Izglītība:

  2017. – 2019.gads: Rīgas Ekonomikas augstskola, iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
  2000. – 2002.gads: Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
  1996. – 2000.gads: Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē 


  Amati citās kapitālsabiedrībās: nav


  Pārvaldības jomas kapitālsabiedrībā: bioekonomika un zemes resursu ilgtspējīga pārvaldība


  Pilnvaru termiņš: 31.08.2026.


  Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums: 2400,00 EUR (Bruto).


  Atbilstība neatkarīga padomes locekļa kritērijiem: ir


  ================================================================


  Aigars Ģērmanis, padomes priekšsēdētāja vietnieks


  Profesionālā darba pieredze:

  2023.gads – pašlaik: “Ronald McDonald House of Charities”, padomes loceklis (bez atalgojuma)
  2019.gads – pašlaik: AS “Augstsprieguma tīkls”, padomes loceklis
  2016. – 2023.gads: “Ronald McDonald House of Charities”, padomes priekšsēdētājs (bez atalgojuma)
  2010.gads – pašlaik: SIA “DPMC Baltic” (iepriekš – “CRC Consulting”), valdes priekšsēdētājs
  2018. – 2019.gads: “IMMER Group”, attīstības direktors
  2014. – 2018.gads: SIA “Amber Beverage Group”, valdes loceklis, komercdirektors
  2009. – 2013.gads: SIA “Sanitex Group”, valdes priekšsēdētājs
  2004. – 2009.gads: SIA “Procter&Gamble”, Baltijas filiāles vadītājs, valdes loceklis


  Izglītība:

  1998. – 2000.gads: Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
  1993. – 1997.gads: Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
  1993. – 1995.gads: Latvijas Banku koledža, iegūta vidējā speciālā izglītība – banku menedžeris


  Amati citās kapitālsabiedrībās: AS “Augstsprieguma tīkls”, padomes loceklis


  Pārvaldības jomas kapitālsabiedrībā: stratēģiju izstrāde un ieviešana, korporatīvā pārvaldība un pārmaiņu vadība


  Pilnvaru termiņš: 31.08.2026.


  Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums: 2160,00 EUR (Bruto).


  Atbilstība neatkarīga padomes locekļa kritērijiem: ir


  ================================================================

   

  Viktors Troicins, padomes loceklis


  Profesionālā darba pieredze: 

  2023.gads – pašlaik: VAS “Latvijas Loto”, padomes loceklis
  2021. – 2023.gads: SIA “Tonybet”, valdes priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors
  2020.gads: SIA “Maxima Grupe”, valdes loceklis
  2020.gads: SIA “Maxima Latvija”, valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs
  2016. – 2020.gads: SIA “Maxima Latvija”, valdes loceklis, komercdirektors
  2015. – 2016.gads: AS “Siltumenergoprojekts”, valdes priekšsēdētājs
  2002. – 2014.gads: SIA “Domenikss”, ģenerāldirektors, finanšu direktors
  1999. – 2002.gads: SIA “Deloitte & Touche Audits Latvia”, vadošais auditors

  Izglītība:

  2003. – 2005.gads: Rīgas Ekonomikas augstskola, iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
  1993. – 1996.gads: Rīgas Aviācijas universitāte, iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā


  Amati citās kapitālsabiedrībās: ir


  Pārvaldības jomas kapitālsabiedrībā: finanšu jautājumi un audits, risku vadība un iekšējās kontroles sistēma


  Pilnvaru termiņš: 31.08.2026.


  Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums: 2160,00 EUR (Bruto).


  Atbilstība neatkarīga padomes locekļa kritērijiem: ir