Drukāt

SIA “Rīgas meži” 13.08.2021. ārkārtas dalībnieku sapulcē par uzņēmuma padomes locekļiem ar 01.09.2021. uz pieciem gadiem ievēlēti: Toms Auškāps, Viktors Troicins un Aigars Ģērmanis. Padomes locekļi nominēti atklātas procedūras rezultātā.


Toms Auškāps, padomes priekšsēdētājs


Profesionālā darba pieredze: 

2023.gads – pašlaik: AS “Siltumelektroprojekts", padomes loceklis 
2017.gads – pašlaik: AS “Balticovo”, valdes loceklis, komunikācijas un attīstības direktors
2017.gads – pašlaik: Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, padomes loceklis (bez atalgojuma) 
2014. – 2017.gads: AS “Balticovo” komercdirektors
2013. – 2014.gads: SIA “Tet” (bij. SIA “Lattelecom Technologies”), korporatīvo klientu attiecību vadītājs
2011. – 2012.gads: SIA “Pins” (bij. SIA “Baltic Miles”), vecākais klientu attiecību vadītājs 
2010. – 2011.gads: Banka “Citadele”, projektu direktors 
1997. – 2010.gads: AS “Latvijas Kuģniecība”, tankkuģu fraktēšanas vadītājs, ekonomists 


Izglītība:

2017. – 2019.gads: Rīgas Ekonomikas augstskola, iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
2000. – 2002.gads: Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
1996. – 2000.gads: Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē 


Amati citās kapitālsabiedrībās: nav


Pārvaldības jomas kapitālsabiedrībā: bioekonomika un zemes resursu ilgtspējīga pārvaldība


Pilnvaru termiņš: 31.08.2026.


Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums: 2400,00 EUR (Bruto).


Atbilstība neatkarīga padomes locekļa kritērijiem: ir


================================================================


Aigars Ģērmanis, padomes priekšsēdētāja vietnieks


Profesionālā darba pieredze:

2023.gads – pašlaik: “Ronald McDonald House of Charities”, padomes loceklis (bez atalgojuma)
2019.gads – pašlaik: AS “Augstsprieguma tīkls”, padomes loceklis
2016. – 2023.gads: “Ronald McDonald House of Charities”, padomes priekšsēdētājs (bez atalgojuma)
2010.gads – pašlaik: SIA “DPMC Baltic” (iepriekš – “CRC Consulting”), valdes priekšsēdētājs
2018. – 2019.gads: “IMMER Group”, attīstības direktors
2014. – 2018.gads: SIA “Amber Beverage Group”, valdes loceklis, komercdirektors
2009. – 2013.gads: SIA “Sanitex Group”, valdes priekšsēdētājs
2004. – 2009.gads: SIA “Procter&Gamble”, Baltijas filiāles vadītājs, valdes loceklis


Izglītība:

1998. – 2000.gads: Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
1993. – 1997.gads: Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
1993. – 1995.gads: Latvijas Banku koledža, iegūta vidējā speciālā izglītība – banku menedžeris


Amati citās kapitālsabiedrībās: AS “Augstsprieguma tīkls”, padomes loceklis


Pārvaldības jomas kapitālsabiedrībā: stratēģiju izstrāde un ieviešana, korporatīvā pārvaldība un pārmaiņu vadība


Pilnvaru termiņš: 31.08.2026.


Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums: 2160,00 EUR (Bruto).


Atbilstība neatkarīga padomes locekļa kritērijiem: ir


================================================================

 

Viktors Troicins, padomes loceklis


Profesionālā darba pieredze: 

2023.gads – pašlaik: VAS “Latvijas Loto”, padomes loceklis
2021. – 2023.gads: SIA “Tonybet”, valdes priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors
2020.gads: SIA “Maxima Grupe”, valdes loceklis
2020.gads: SIA “Maxima Latvija”, valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs
2016. – 2020.gads: SIA “Maxima Latvija”, valdes loceklis, komercdirektors
2015. – 2016.gads: AS “Siltumenergoprojekts”, valdes priekšsēdētājs
2002. – 2014.gads: SIA “Domenikss”, ģenerāldirektors, finanšu direktors
1999. – 2002.gads: SIA “Deloitte & Touche Audits Latvia”, vadošais auditors

Izglītība:

2003. – 2005.gads: Rīgas Ekonomikas augstskola, iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
1993. – 1996.gads: Rīgas Aviācijas universitāte, iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā


Amati citās kapitālsabiedrībās: ir


Pārvaldības jomas kapitālsabiedrībā: finanšu jautājumi un audits, risku vadība un iekšējās kontroles sistēma


Pilnvaru termiņš: 31.08.2026.


Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums: 2160,00 EUR (Bruto).


Atbilstība neatkarīga padomes locekļa kritērijiem: ir


LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Padome]. ID: [538]