Darbinieku uzticības padome

Drukāt

SIA “Rīgas Meži” Darbinieku uzticības padome (DUP) ir uzņēmumā strādājošo izvirzītu un ievēlētu pārstāvju konsultatīva padome. Padome izveidota 2021.gada 26.oktobrī, tajā ir septiņi cilvēki. Padome darbojas atbilstoši nolikumam.

DUP mērķis ir nodrošināt darbinieku iesaisti un interešu pārstāvniecību uzņēmumā, kā arī veicināt informēšanas un konsultēšanās procesu. DUP veicina darbinieku sadarbību ar uzņēmuma valdi par “Rīgas Mežu” attīstības, darbinieku profesionālās pilnveides, drošas darba vides uzlabošanas, labbūtības u.c. jautājumiem. Šajā darbā tiek ievērotas uzņēmuma vērtības, stratēģiskie mērķi, darbinieku vienlīdzība un līdzsvarota interešu pārstāvība.LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Darbinieku uzticības padome]. ID: [540]