Drukāt

Lai gūtu pievienoto vērtību no Rīgas pilsētai piederošajiem koksnes resursiem,  SIA  „Rīgas meži” 2013. gadā uzsākusi koksnes pārstrādi, uzbūvējot savu kokzāģētavu ar pārstrādes jaudu 50 000 m3 apaļkoksnes gadā. Kokzāģētava pārstrādā skujkoku (priedes un egles) sīkbaļķus ar tievgaļa diametru 12-24 cm.


Kokzāģētavas izejmateriāli tiek iegūti SIA „Rīgas meži” apsaimniekotajos meža īpašumos. Līdz ar to kokzāģētavai tiek nodrošināta paredzama, stabila un vienmērīga izejvielu plūsma.

Kokzāģētavā pašlaik iespējams pārstrādāt apmēram 1/3 koksnes, kas ik gadu tiek iegūta Rīgas mežos. Šie meži atrodas Latvijas centrā, 50 km rādiusā ap Rīgu, tuvu autoceļu un ostu infrastruktūrai. Tas samazina izejvielu un produkcijas transporta izmaksas.

Kokzāģētava pārstrādā skujkoku sīkbaļķus, kuros esošie zari ir dzīvi, saauguši, maza izmēra, nav trupējuši un neizkrīt. Tādējādi, izmantojot modernas apstrādes tehnoloģijas, iespējams iegūt augstas kvalitātes produkciju – mēbeļu sagataves un apdares dēļus. Šādu kokzāģētavu Latvijā ir ļoti maz. Kokzāģētava spēj ātri un operatīvi piemēroties klientu vajadzībām, tai skaitā nestandarta produkcijas ražošanai.

Liela daļa no saražotās produkcijas tiek pārdota vietējā tirgū, taču pieaug arī eksporta apjoms un paplašinās eksporta tirgi kā Eiropas Savienībā, tā ārpus tās.
Izmantotās tehnoloģijas

Baļķu šķirošanas līnija

Baļķi tiek šķiroti „Arhlesmash Sorti” (Krievija) automātiskajā koksnes šķirošanas līnijā, kurā uzstādīts metāla ieslēgumu meklētājs un skeneris koksnes uzmērīšanai un līkumainības noteikšanai. Ikviena ievestā kokmateriālu krava tiek atdalīta un šķirota atsevišķi, lai precīzi noteiktu tajā esošo materiālu apjomu.

Baļķu piegāde


Detektors metāla ieslēgumu meklēšanai


Pēc skenēšanas un uzmērīšanas baļķi tiek šķirotiZāģēšanas līnija

Baļķi tiek mizoti „MS Maschinenbau und Vertriebs GmbH” (Vācija) mizošanas iekārtā, kas izceļas ar īpaši klusu darbību bez vibrācijām. Mizotie baļķi nonāk „Arhlesmash Lesovik” (Krievija) brusošanas un dēļošanas līnijā, kas izmanto daudzzāģu ripzāģmašīnas. Nomaļi un atgriezumi tiek izmantoti šķeldas ražošanai. Tas nodrošina augstu lietderīgās produkcijas iznākumu un pilnvērtīgu koksnes izmantošanu.  

Iegūstamo zāģmateriālu dimensijas – no 16x75 mm līdz 50x150 mm. Iespējamas arī nestandarta dimensijas pēc klienta prasībām.

Baļķu sagatavošana mizošanai


Zāģēšanas līnija


Žāvēšana

Zāģmateriāli tiek žāvēti „HB Krako” (Čehija) žāvēšanas iekārtās ar kopējo ietilpību 800 m3. Tās apgādātas ar jaunākās paaudzes vadības sistēmu, kas garantē augstu produkcijas žāvēšanas kvalitāti. Automatizēto žāvēšanas procesu uzrauga un regulē žāvēšanas iekārtu operators.

-        Četras žāvēšanas kameras ar 100 m3 ietilpību

-        Divas žāvēšanas kameras ar 200 m3 ietilpību

Žāvēšanas iekārtu darbību nodrošina siltuma ražošanas sistēma ar jaudu 3 MW. Kā kurināmais tiek lietoti gan ražošanas blakusprodukti (miza, šķelda un skaidas), gan arī kurināmā šķelda, ko var iegūt no mežizstrādes blakusproduktiem. „Agro Forst & Energietechnik GmbH” (Austrija) apkures iekārta izceļas ar to, ka spēj kā kurināmo izmantot zaļu biomasu ar augstu mitruma saturu (līdz 70 %).

Tiek realizēta gan žāvēta, gan nežāvēta produkcija. Žāvēto zāģmateriālu mitruma saturs – līdz 8 %.

Apkures katls


Žāvēšanas kameras


Ēvelēšana

Žāvētie zāģmateriāli tiek apstrādāti ar „Weinig AG” (Vācija) četrpusējo ēvelmašīnu, kas apgādāta ar piekto asi zāģmateriālu profilēšanai. Tā ir  modernākā iekārta savā klasē, kas ļauj iegūt maksimālu precizitāti un augstu virsmas apstrādes kvalitāti. Produkcijas profili – pēc klienta vajadzībām.


Šķirošana un pakošana

Šķirošanas un pakošanas procesa pamatā ir klientu prasības. Kā vadlīnija tiek lietots Eiropas standarts LVS EN 1611-1:2000/A1:2003 ( skujkoku zāģmateriālu šķirošana pēc vizuālās novērtēšanas).

Šķirošana notiek nemehanizēti (ar rokām), ņemot vērā produkcijas vizuālo kvalitāti. Zāģmateriāli tiek iedalīti A, B, C un D kvalitātes pamatklasēs pēc to ārējā izskata. Kvalitātes klasi galvenokārt nosaka zarainums (zaru lielums, skaits un kvalitāte). Tiek ņemti vērā arī defekti, piemēram, plaisas, lokmalas, sveķu iztecējumi, mizgraužu bojājumi, trupe, formas defekti u.c. Ņemot vērā pasūtītāja uzstādījumus un kvalitātes prasības, zāģmateriālu garums vai pakošanas nosacījumi var būtiski atšķirties.


Produkcijas šķirošana un pakošana

Maksimāli efektīvs pārstrādes cikls

Ražošanas procesa atlikumā tiek iegūti taras materiāli, celulozes šķelda, kurināmā šķelda, zāģskaidas un miza. Daļa blakusproduktu tiek realizēta, t.sk. mizu mulčas un kurināmo skaidu granulu ražošanai. Atlikusī daļa tiek izmantota siltumenerģijas ražošanai kokzāģētavā - apkures katla darbībai. Sadegšanas procesā radušies pelni tiek izmantoti kā mēslojums jaunaudzēs un sēklu plantācijās.

 

Sertifikācija

Koksnes piegādes ķēdes izsekošanu nodrošina PEFC piegādes ķēdes standarts (sert. Nr. TT-PEFC-COC009, derīgs līdz 03.09.2022.).


 

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Par kokzāģētavu]. ID: [456]