Drukāt

Kokaudzētavas "Norupe" galvenais mērķis ir nodrošināt SIA "Rīgas meži" ar nepieciešamo stādāmā materiāla daudzumu Rīgas pilsētai piederošo meža platību atjaunošanai. Kokaudzētavas teritorijā atrodas administratīvās un saimnieciskās ēkas, ietvarstādu siltumnīcas, stādu audzēšanas poligoni un ģenētiski augstvērtīgu priežu sēklu plantācija.

Pēc 2012. gadā veiktās rekonstrukcijas kokaudzētavā ir četras siltumnīcas, kuru kopējā platība ir 3840 m2. Stādu audzēšanas poligoni zem atklātas debess aizņem 9000 m2 lielu platību. Ir rekonstruēta kokaudzētavas meliorācijas sistēma, iepirkta jauna traktortehnika, stādāmās mašīnas, substrāta smalcinātāji un laistīšanas iekārtas.

Ik gadus kokaudzētava izaudzē apmēram 2,4 miljonus stādu, no kuriem lielākā daļa tiek patērēta Rīgai piederošo meža platību atjaunošanai, bet atlikušie tiek realizēti tirgū.

 

Stādu audzēšanas apjomi

Priede 50,8 %

Egle 37 %

Bērzs 8,6 %

Melnalksnis 3,5 %

 

Meža koku sēklu ražošana

Augstvērtīgas meža koku sēklas ir kvalitatīva stādāmā materiāla ražošanas pamats. SIA "Rīgas meži" ir ierīkotas savas meža koku sēklu plantācijas, kurās tiek audzētas priežu un melnalkšņu sēklas. Ierīkotas arī plantācijas egļu, bērzu un ozolu sēklu ražošanai. Bērzu sēklas SIA "Rīgas meži" ievāc īpaši izvēlētā mežaudzē, kas atrodas uzņēmuma Katrīnas mežniecībā Limbažu novadā. 

 

Augstākās pakāpes priežu sēklu plantācija

Kokaudzētavas "Norupe" lepnums ir augstākās pakāpes priežu sēklu plantācija, kas ierīkota 2005. gadā sadarbībā ar speciālistiem no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava". Plantācija veidota no trīs Latvijas ģenētiski augstvērtīgāko priežu populāciju kokiem, kas ir zinātniski pārbaudīti un atbilst koku selekcijas zonai, kurā atrodas Rīgas pilsētai piederošie meži.

Latvijas meža selekcijas vēsturē šī ir pirmā reize, kad priežu sēklu plantācija veidota no otrās paaudzes labāko koku pēcnācējiem. Tiem ir prognozējams pozitīvs selekcijas efekts 20-30 % apmērā. No šīm sēklām audzētās priedes augs vismaz par 15 gadiem ātrāk nekā parasti. Tām būs īpaši taisni stumbri, smalki zari un sevišķi augstvērtīga koksne. Šo priežu augstums 100 gadu vecumā būs 35-40 m, bet stumbra caurmērs - 40-55 cm. Latvijas zinātnieku veiktie pētījumi pierāda, ka, audzējot selekcionētu mežu, no kokiem iespējams iegūt vismaz par 15 % vairāk zāģbaļķu, no kuriem resno zāģbaļķu apjoms pieaugs vismaz par 40 %. 

2012. gadā plantācijā ieveidoti priežu vainagi un ievākta pirmā sēklu raža. No šīm sēklām izaudzētie ģenētiski augstvērtīgie stādi 2014. gadā pirmoreiz iestādīti SIA "Rīgas meži" Gaujas mežniecībā. 2020. gadā tika novākta 50,77 kg liela priežu sēklu raža.

 

Meža stādāmā materiāla ražošana

Kokaudzētavā "Norupe" tiek audzēti augstas kvalitātes priežu, egļu, bērzu, melnalkšņu stādi. To audzēšanā tiek izmantota Skandināvijā izstrādāta ietvarstādu (konteinerstādu) tehnoloģija. Šos stādus iespējams izaudzēt divreiz īsākā laikā nekā parastos.

Ietvarstādus audzē īpašās plastikāta kasetēs, kuras piepilda ar sasmalcinātu kūdras substrātu Kasešu apsēšanai tiek izmantota moderna, Zviedrijā ražota firmas "BCC" sēšanas līnija. Apsētās kasetes nonāk siltumnīcās, kas apgādātas ar iekārtām stādu laistīšanai un mēslošanai. Siltumnīcās priežu un egļu stādi tiek audzēti 2-3 mēnešus.

No siltumnīcām ietvarstādu kasetes tiek pārvietotas uz poligoniem zem atklātas debess, kur turpinās to audzēšana. Poligonos priežu stādi tiek audzēti līdz tā paša gada rudenim, bet egļu stādi – pusotru gadu.

Izaudzētos ietvarstādus no kasetēm pārstāda mežā ar visu kūdras substrātu, kurā stādi līdz šim auguši. Tam izmanto īpašus stādāmos stobrus. Tādā veidā stādu saknes netiek bojātas, un tie nonāk mežā ar krietnu barības vielu krājumu. Tas ievērojami atvieglo un paātrina jauno kociņu ieaugšanu.  

Nelielos apjomos tiek audzēti arī tradicionālie kailsakņu stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu (apmēram 4 % no kopējā stādu skaita).


Nākamo gadu laikā plānots ievērojami palielināt arī izaudzēto meža stādu daudzumu.

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Par kokaudzētavu]. ID: [447]