Gaujas mežniecība

Drukāt

Gaujas mežniecība apsaimnieko Rīgai piederošos mežus Daugavas labajā krastā - Ādažu, Carnikavas un Garkalnes novados, daļēji arī Salaspils un Stopiņu novados.

Kopējā mežniecības platība ir 20 490 ha. Galvenās koku sugas - priede (87,3 %), bērzs (6,1 %) un egle (4,9 %).

Daļu mežniecības teritorijas aizņem dabas parks Piejūra (528 ha) un dabas liegums Garkalnes meži (364 ha). Te ligzdo daudz retu putnu, tādi kā ūpis un pupuķis. Dabas liegums Garkalnes meži ievērojams ar to, ka te ligzdo apmēram puse no Latvijas zaļajām vārnām. Tā ir aizsargājama teritorija, kas ir nozīmīga visas Eiropas mērogā.


Foto: I.Zihmanis

Piejūras dabas parka ainas


Atjaunotajā cirsmā pie Rīgas-Tallinas apvedceļa