Monitoringa pārskati

Drukāt
  • 19.10.2018

    Monitoringa pārskati

    Jaunākie individuālie meža apsaimniekošanas plāni visām piecām SIA “Rīgas meži” mežniecībām izstrādāti un pieņemti laika periodam no 2017. līdz 2026. gadam. Tie izstrādāti, ievērojot MK noteikumu Nr. 67 “Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu” prasības, valsts normatīvus un ratificētās starptautiskās konvencijas, Latvijas Meža politiku un PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikācijas Latvijas standarta kritērijus. Lai informētu sabiedrību par plānotajām meža apsaimniekošanas darbībām, individuālie mežniecību meža apsaimniekošanas plāni tiek publicēti uzņēmuma mājas lapā.

    Lasīt vairāk