Monitoringa pārskati

Drukāt

19.10.2018

Jaunākie individuālie meža apsaimniekošanas plāni visām piecām SIA “Rīgas meži” mežniecībām izstrādāti un pieņemti laika periodam no 2017. līdz 2026. gadam. Tie izstrādāti, ievērojot MK noteikumu Nr. 67 “Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu” prasības, valsts normatīvus un ratificētās starptautiskās konvencijas, Latvijas Meža politiku un PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikācijas Latvijas standarta kritērijus. Lai informētu sabiedrību par plānotajām meža apsaimniekošanas darbībām, individuālie mežniecību meža apsaimniekošanas plāni tiek publicēti uzņēmuma mājas lapā.

Līdz šim meža apsaimniekošanas plāni publicēti ikgadējo kopsavilkumu veidā. Viena - noslēdzošā nodaļa tajos tika veltīta uzņēmuma darbības un resursu monitoringa datu apkopojumam. Monitorings tiek veikts ar mērķi uzraudzīt meža apsaimniekošanas darbu un pasākumu ietekmi uz meža dabisko, sociālo un ekonomisko vērtību saglabāšanu. Lai padarītu monitoringa datu atspoguļošanu un pieejamību vienkāršāku, kopš 2018. gada pārskats tiek sagatavots atsevišķā dokumentā


LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Monitoringa pārskati]. ID: [511]