Koku zādzības

Drukāt

Varētu likties – kas nu tur liels, nozāģēt nokaltušu koku, kas neder nekam citam kā malkai? Taču svešā mežā patvaļīgi nedrīkst cirst pat nokaltušu koku, jo tas ir svešs īpašums.

Meža biotopos sausie koki nodrošina dzīves vidi daudziem kukaiņiem un putniem, tāpēc no biotopu zonām tos izvākt nedrīkst. Pie tam, cērtot nokaltušu koku, var sabojāt augošo, un Administratīvo pārkāpumu kodekss par to fiziskām personām paredz sodu 50-500 latu apmērā. Juridiskām personām šis sods ir divreiz lielāks.

Ja zaudējums ir pietiekami liels, uz skatuves nāk Krimināllikums, kurā vairs netiek šķirots, vai koks ir augošs vai jau nokaltis. Un tad jau var rēķināties ar 4-5 gadu sēdēšanu aiz restēm.

Jājautā – kāpēc ar to visu riskēt, ja var aiziet uz „Rīgas mežu” mežniecību un nokārtot malkas koku ciršanas atļauju?
LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Mežu apsardzība]. ID: [135]