Purvi

Drukāt
Purvi

Lielākais purvs Rīgas pilsētai piederošajās mežu teritorijās ir Cenas tīrelis.

Pirms kūdras ieguves uzsākšanas tas bija viens no lielākajiem Latvijas augstajiem purviem ar unikālu purva ainavu. Tīreļa kopējā platība ir 8983 ha. Tā rietumu daļa ir nosusināta, un to klāj purvam raksturīgās priežu audzes ar bērzu piejaukumu (mistrojumu). Cenas tīrelī var sastapt Latvijā ligzdojošos putnus, un tā ir svarīga migrējošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vieta.
SIA "Rīgas Meži" Tīreļu mežniecības teritorijā atrodas Melnā ezera purva dabas liegums, kas iekļauts „Natura 2000” aizsargājamās platībās. Tā ir putnu ligzdošanas un migrācijas vieta, kas nozīmīga visas Eiropas mērogā. Tur ligzdo purva tilbītes, ūpji, rubeņi un daudz citu putnu.

Foto: I.Zihmanis