Ūdeņi

Drukāt
Ūdeņi

SIA „Rīgas meži“ valdījumā esošajās zemēs ir 28 nozīmīgas ūdenstilpes – ezeri, karjeri un ūdenskrātuves.


Ūdenī mītošajiem dzīvniekiem, piemēram, lašveidīgajām zivīm, ir nozīmīgi ar mežiem apaugušie ūdeņu krasti. Arī meža dzīvniekiem ir nepieciešama ūdenstilpņu klātbūtne.