Sludinājums par zemesgabala nomu "Mežaparkā"

Drukāt
Sludinājums par zemesgabala nomu

21.03.2016

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 500 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” ceļā no Atpūtas alejas un Ostas prospekta krustojuma uz Lielo bērnu rotaļu laukumu iznomāšanas procedūra.

Iznomāšanas mērķis – brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai bez apbūves tiesībām. Iznomāšanas termiņš - no 01.05.2016 līdz 30.09.2016. Nomas maksa - sākot ar EUR 300.00 (trīs simti euro un 00 centi) un PVN 21% apmērā mēnesī visā zemes nomas perioda laikā.
Personas, kas ieinteresētas zemesgabala nomas lietošanā var iesniegt iesniegumus par zemesgabala iznomāšanu SIA „Rīgas meži”, Ostas prospektā 11, Rīgā LV 1034, administrācijā līdz 2016.gada 22.aprīlim. Sīkāka informācija - A.Pencis, tel. 29288438. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā zemes nomas tiesību piešķiršanai tiks rīkota nomas tiesību izsole.