Konkursa "Mūsu mazais pārgājiens 2014" noslēgums "Mežaparka" Lielajā estrādē

Drukāt
Konkursa

12.11.2014

Šā gada 7. novembrī "Mežaparka" Lielajā estrādē notika Zemkopības ministrijas rīkotā skolēnu konkursa "Mūsu mazais pārgājiens" noslēgums.

Fotogalerija: Konkursa "Mūsu mazais pārgājiens" noslēgums "Mežaparka" Lielajā estrādē, 07.11.2014.

Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri iepazina koku kā mūsdienīgu, drošu un daudzfunkcionālu materiālu un pievērsa uzmanību koka izmantošanai dažādās celtnēs Latvijā un pasaulē.

Konkursa komisija, kuras priekšsēdētājs ir rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs, pateicas visiem konkursa dalībniekiem par dalību konkursā. Konkursa komisiju patīkami pārsteidza, ka caur vienu elementu – žogu, durvīm vai jumtu - ar komiksa vai lugas palīdzību var atklāt koku kā mūsdienīgu un daudzfunkcionālu materiālu. Atzinīgi tika novērtēts klases vai grupas kopīgais devums un neparastais skatījums. Darbus vērtēja arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes profesors un Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā Uldis Spulle, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektora asistente Ieva Erele un Zemkopības ministrijas Meža departamenta pārstāves Ilze Silamiķele un Māra Mīkule.

Šogad konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” notika jau astoto reizi. Iepriekšējos gados konkursa dalībnieki apzināja Latvijas mežos sastopamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem un ieguva plašākas zināšanas par meža nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā. Tāpat dalība konkursā veicināja izpratni par klimata izmaiņām Latvijā un pasaulē un meža nozares devumu klimata izmaiņu mazināšanā un meža daudzveidīgajām bagātībām Latvijā.


Informācija: LR Zemkopības ministrija