Janvāra beigās tiks uzsākti meža kopšanas cirtes darbi Mežaparkā

Drukāt
Janvāra beigās tiks uzsākti meža kopšanas cirtes darbi Mežaparkā

10.01.2019

Kultūras un atpūtas parks “Mežaparks” ir daudzu Rīgas pilsētas un Latvijas  iedzīvotāju iemīļota atpūtas vieta. Jau pats nosaukums izsaka šīs unikālās vietas būtību. Tas ir mežs ar parka funkciju, kas apmeklētājiem nodrošina dažāda veida atpūtas iespējas meža vidē.

SIA “Rīgas meži” jau vairākus gadus ir Mežaparka apsaimniekotājs visā plašajā tā funkciju ziņā. Jau vairākus gadus tiek aktīvi strādāts pie apmeklētāju kvalitatīvai atpūtai svarīgu jautājumu sakārtošanas, celiņu tīkla un tā seguma uzlabošanas, aktīvās atpūtas infrastruktūras izveides un citu atpūtai nepieciešamu lietu sakārtošanas.

Taču nu ir pienācis laiks uzlabot un sakārtot arī Mežaparka meža daļu. Vairākus gadu desmitus mežs Mežaparkā ir audzis savā nodabā, bez īpašas cilvēku iejaukšanās, ja neskaita atsevišķu bīstamu koku novākšanu un pameža izzāģēšanu atsevišķās meža daļās un gar gājēju celiņiem.

Tomēr cilvēku klātbūtne un ietekme uz to, kādā veidā mežs “Mežaparkā” ir attīstījies un turpina veidoties, ir nozīmīga. Nabadzīgajās smilšu augsnēs, kurās Latvijas apstākļos aug priede, šobrīd “Mežaparkā” ir ienākušas vairākas lapu koku sugas, no kurām agresīvākā ir kļava. Lapu koki ar savu klātbūtni ievērojami bagātina dabiski nabadzīgās augsnes un tādejādi uzlabo augšanas apstākļus citām Latvijas apstākļos dabiskām un diemžēl arī invazīvajām sugām.

Šāda salīdzinoši strauja lapu koku ienākšana rada konkurenci esošajām lielajām un vecajām priedēm, tās nomācot un samazinot to mūžu, bet kritušo lapu sega ievērojami kavē un pat padara neiespējamu jauno priežu ieaugšanos un veiksmīgu attīstību. Tas savukārt nozīmē, ka priežu liktenis ilgtermiņā šādos apstākļos Mežaparkā ir apdraudēts.

Priedes var sasniegt ievērojamu vecumu - atsevišķos gadījumos 300 gadu un pat vairāk, tomēr ņemot vērā, ka vienai daļai no lielākajām un vecākajām priedēm Mežaparkā vecums ievērojami pārsniedz 200 gadus, un novērojumi rāda, ka daļai no vecajām priedēm dēļ blakus esošo koku (gan priežu, gan lapu koku) konkurences, sāk atmirt un kalst zari, nozīmē to, ka tuvāko 100 gadu laikā paredzamas jau straujas izmaiņas koku sastāvā – vecās priedes aizies bojā un tiks aizstātas ar lapu kokiem - lielā daļā no Mežaparka tieši lapu koki būs tie, kas pārņems vadību mežā, kas nozīmē, ka retajām jaunajām priedēm būs grūti sasniegt lielu vecumu un dimensijas. Tas nozīmē, ka mežs Mežaparkā, kādu mēs to esam pieraduši redzēt, jau šajā gadsimtā varētu ievērojami mainīties, tajā galvenā suga vairs nebūs priede.

Nākotnes sugu sastāvu un izmaiņu tempu grūti prognozēt, tomēr ar nelielu cilvēka iejaukšanos šo procesu iespējams ievērojami palēnināt, paildzinot veco priežu mūžu un radot apstākļus jauno priežu sekmīgākai attīstībai.

Meža kopšanas mērķis Mežaparkā ir tieši bioloģiskās daudzveidības un meža ekosistēmas noturības uzlabošana Mežaparkā, lai uzlabotu teritorijas noturību pret antropogēno slodzi un saglabātu iespējas arī mūsu bērniem un mazbērniem izmantot rekreācijai Mežaparku tādu, kāds tas bijis vēsturiski.

SIA “Rīgas meži” speciālisti ir izstrādājuši mežu apsaimniekošanas plānu, kas paredz pakāpenisku Mežaparka mežu kopšanu tuvāko 8 gadu laikā. Kopšana lielākajā daļā no meža teritorijas nozīmēs lapu koku izciršanu, atsevišķu priežu izciršanu vietās, kur tās traucē vecajām priedēm, kā arī pameža krūmu izciršanu. Kopšanas darbi plānoti pa daļām, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu un traucētu Mežaparka apmeklētāju atpūtu. Kā arī galvenie darbi plānoti gada klusajos mēnešos, rudenī, ziemā. Darbi tiks pilnībā pārtraukti putnu ligzdošanas laikā no aprīļa līdz jūlijam.

Neskatoties uz to, vietās, kurās notiks meža darbi, būs spēkā ierobežojumi apmeklētāju kustībai un īslaicīgi tiks slēgti atsevišķi celiņi, lai nodrošinātu pilnīgu darba drošību. Meža teritorijas, kurās notiks darbi, cilvēku kustība nebūs atļauta vispār līdz pilnībā visi darbi konkrētajā teritorijā nebūs pabeigti, bet šīm teritorijām garām vai cauri ejošajos asfaltētajos celiņos cilvēku kustība tiks slēgta īslaicīgi, atbilstoši drošības nepieciešamībai.

Mežā, kur notiks darbi, notiks koku zāģēšana, kurus pievedīs mazgabarīta meža traktors, tiks veidotas pagaidu kokmateriālu krautnes, no kurām regulāri kokmateriāli tiks aizvesti prom ar kokmateriālu pārvadāšanas transportu. Tāpat tiks savākti zari, galotnes un citi ciršanas atlikumi, kurus paredzēts sasmalcināt un izmantot šķeldai.

2018.gada novembrī  SIA “Rīgas meži” speciālisti tikās ar vairāku vides un dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu plānotos darbus un apmainītos pieredzē šādu darbu veikšanā. Arī Latvijas Dabas fonda, Pasaules Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Vides aizsardzības kluba speciālistu viedoklis ir tāds, ka priedēm “Mežaparkā” noderētu cilvēku palīdzība un veicot meža kopšanas darbus plānotajā veidā un apjomos vērtīgo priežu mežaudžu, kā arī atsevišķo vērtīgo koku mūžu iespējams būtiski paildzināt un noturēt priedi kā valdošo sugu Mežaparkā.

Balstoties uz līdzšinējo pieredzi meža kopšanas darbos Rīgas pilsētas teritorijā, SIA “Rīgas meži” speciālisti aicina Mežaparka apmeklētājus pievērst uzmanību izliktajai informācijai un rūpīgi to ievērot, lai neapdraudētu ne savu, ne citu drošību un veselību. Kā arī jautājumu gadījumā vērsties pie Rīgas mežu speciālistiem pa telefonu vai atstājot ziņu Rīgas meži mājas lapā, neizplatīt nepārbaudītu vai melīgu informāciju, būt pacietīgiem un saprotošiem.

Ir saņemti Valsts meža dienesta ciršanas apliecinājumi. Plānots, ka darbi uzsāksies janvāra beigās tuvāko divu nedēļu laikā.