Putnu barotavas Rīgas dārzos un parkos, 2015. g. janvāris 6 attēli

Atpakaļ