Valde

Drukāt
 • Valdes priekšsēdētājs AIVARS TAURIŅŠ

  SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs kopš 2007.gada. Atbildības jomas kapitālsabiedrībā:

  operatīvā vadība, stratēģijas izstrādes, finanšu vadības, klientu vadības pārraudzība, personāla vadības, sabiedrisko attiecību, informācijas tehnoloģiju, kvalitātes vadības un juridisko jautājumu organizēšana un iekšējās kontroles procesu pārraudzība, Mežaparka teritorijas apsaimniekošana, ražošanas un tehnoloģisko procesu risku vadības nodrošināšanas koordinācija.

  Pilnvaru termiņš: 12.12.2021.

  Profesionālā darba pieredze: A.Tauriņš sekmīga vadītāja pieredzi veidojis, ieņemot vadošus amatus gan lielu valsts kapitālsabiedrību vadībā, gan Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs.

  No 1989.gada līdz 1998.gadam bijis Latvijas-Šveices kopuzņēmuma “Kompexim Riga” ģenerāldirektors, no 1997.gada līdz 1998.gadam valsts akciju sabiedrības “Rīgas Tirdzniecības osta" valdes loceklis, no 1998.gada līdz 2001.gadam valsts akciju sabiedrības “Rīgas Tirdzniecības osta" prezidents, no 2002.gada līdz 2006.gadam strādājis par SIA “Nord Natil konteineru termināls” valdes priekšsēdētāju, padomes prezidentu, no 2004.gada līdz 2006.gadam par A/S “Preses nams” padomes priekšsēdētāju, no 2005.gada līdz 2006.gadam par SIA “Rīgas Centrālais termināls” valdes priekšsēdētāju un 2007.gadā par Rīgas pašvaldības SIA “Lucavsalas attīstība” valdes priekšsēdētāju.

  Izglītība: Absolvējis Latvijas Universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultāti, iegūstot ekonomista kvalifikāciju.

  Bruto mēnešalga 5667.00 EUR.

   

   

   

  Valdes loceklis JURIS BUŠKEVICS

  SIA “Rīgas meži” valdes loceklis kopš 2011.gada. Atbildības jomas kapitālsabiedrībā:

  mežu apsaimniekošana un plānošana, dabas un vides aizsardzība, meža apsardzība, mežizstrāde, kokmateriālu ražošana un realizācija.

  Pilnvaru termiņš: 27.12.2022.

  Profesionālā darba pieredze: J.Buškevics vadītāja pieredzi veidojis, ieņemot vadošus amatus Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē, gan  kā meža nozares uzņēmumu vadošais speciālists.

  No 1989.gada bijis Valsts mežierīcības uzņēmuma inženieris- taksators, no 1985.gada līdz 1999.gadam Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža izmantošanas katedras lektors, no 1998.gada līdz 1999.gadam Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes prodekāns, no 1997.gada līdz 2014.gadam bijis meža inventarizācijas veicējs, no 1999.gada līdz 2004.gadam strādājis par SIA “Nelss” mežizstrādes menedžeri, no 2004.gada līdz 2009.gadam strādājis par meža resursu un tirgus izpētes specialistu, no 2009.gada līdz 2011.gadam strādājis par SIA “Getz Bros Latvia” tirdzniecības komandas vadītāju un 2011.gadā strādājis par SIA “Rīgas meži” mežsaimniecības daļas vadītāju.

  Izglītība: 1985.gadā absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultāti iegūstot Mežsaimniecības inženiera  diplomu, 1992.gadā mežzinātņu iegūstot maģistra grādu.

  Bruto mēnešalga 5100.00 EUR.

   

   

   Valdes loceklis ULDIS ZOMMERS

  SIA “Rīgas meži” valdes loceklis kopš 2012.gada. Atbildības jomas kapitālsabiedrībā:

  Darba organizācijas un izpildes, tehniskā nodrošinājuma un kvalitātes jautājumi Rīgas parkos un dārzos. Apstādījumu un pasākumu plānošana, publisko pasākumu saskaņošana.

  Pilnvaru termiņš: 11.03.2025.

  Profesionālā darba pieredze: U.Zommers vadītāja pieredzi veidojis, ieņemot vadošus amatus VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskolā” un Pašvaldības uzņēmuma bezpeļņas organizācijā “Rīgas Dārzi un Parki”

  No 1989.gada bijis Sabiles Vīna kalna dārznieks un Latvijas Vides aizsardzības kluba vadītājs, 1994.gadā LR Zemkopības ministrijas atbildīgā speciālista v.i., stažieris, 1995.gadā stažieris apstādījumu ierīkošanā, “Endlich Gmbh” Vācija, no 1996.gada līdz 1999.gadam Pašvaldības uzņēmuma bezpeļņas organizācijas “Rīgas Dārzi un Parki” direktora vietnieks,  no 1999.gada līdz 2004.gadam bijis Pašvaldības uzņēmuma bezpeļņas organizācijas “Rīgas Dārzi un Parki” komercdirektors, no 2006.gada līdz 2009.gadam strādājis VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskolā” par valdes locekli, no 2004.gada līdz 2012.gadam strādājis par Pašvaldības aģentūras “Rīgas Dārzi un Parki” direktora vietnieku.

  Izglītība: 1989.gadā absolvējis Bulduru sovhoztehnikumu kā diplomēts dārznieks. 1997.gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātē iegūstot Agronoma kvalifikāciju ar specializāciju dārzkopībā. 2004.gadā absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes Eiropas struktūrfondu vadības specialitāti, iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā. 2015.gadā ieguvis maģistra grādu Master of Arts (m.A) – Law, tālmācības jurisprudences studijās Jorkas univesritātē (York University).

  Bruto mēnešalga 5100.00 EUR.

   

   

   

   Valdes loceklis EDGARS VAIKULIS

  SIA “Rīgas meži” valdes loceklis kopš 2013.gada. Atbildības jomas kapitālsabiedrībā:

  Marketinga un sabiedrisko attiecību jautājumi, reprezentācijas materiālu sagatavošana, vides izglītības projekta “Zaļā klase” īstenošana, atpūtas bāzes “Mangaļi” apsaimniekošana

  Pilnvaru termiņš: 08.12.2021.

  Profesionālā darba pieredze: E.Vaikulis darba pieredzi veidojis, strādājot par žurnālistu un ieņemot  amatus valsts pārvaldē, valsts un pašvaldības uzņēmumos.

  No 2000.gada bijis LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla nodaļas inspektors un SIA “BNS - Latvija” ekonomikas ziņu nodaļas Saeimas un Ministru kabineta reportieris. No 2003.gada līdz 2004.gadam LR Saeimas priekšsēdētāja biedra palīgs. 2004.gadā LR Izglītības un zinātnes ministrijas ministra padomnieks. No 2004.gada līdz 2005.gadam VSIA “Kultūras un sporta centra “Daugavas stadions”” valdes loceklis. 2005.gadā Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks. No 2005.gada līdz 2007.gadam A/s “Rīgas Starptautiskā autoosta” padomes loceklis. No 2005.gada līdz 2006.gadam LR Iekšlietu ministrijas biroja vadītājs. No 2006.gada līdz 2007.gadam Satiksmes ministrijas ministra padomnieks. No 2007.gada līdz 2009.gadam VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētājs un LR Valsts kancelejas Ministru prezidenta padomnieks – preses sekretārs. No 2009.gada līdz 2010.gadam Eiropas Parlamenta deputāta palīgs. No 2010.gada līdz 2011.gadam SIA “Dienas Mediji” Multimediju attīstības direktors/portāla Diena.lv galvenais redaktors. No 2012.gada līdz 2013.gadam Rīgas domes Rīgas pilsētas izpilddirektora palīgs.

  Izglītība: 2000.gadā absolvējis Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti,  iegūstot Humanitāro zinātņu bakalaura grādu komunikācijas zinātnē un 2006.gadā absolvējis Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti, iegūstot Sociālo zinātņu maģistra grādu komunikācijas zinātnē.

  Bruto mēnešalga 5100.00 EUR.