SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos

Drukāt

19.07.2018

   Lai izpildītu Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī no 31.01.2017. punktos 1.3.1.7. un 1.3.8. minētās prasības, SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos: Apstādījumi pie Uzvaras monumenta, Uzvaras parks, Māras dīķa apstādījumi, TalsuBāriņu ielas skvērs, O.Vācieša/M.Nometņu ielas skvērs, F. Brīvzemnieka ielas skvērs.

Konkrēta informācija tiks izvietota darbu veikšanas vietās.

Plānotais augu apstrādes ar augu aizsardzības līdzekļiem darbu veikšanas laiks, atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem ir 23.-26.07.2018., saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 950 no 13.12.2011. un Valsts Augu aizsardzības dienesta noteiktajām prasībām.