SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos

Drukāt

06.08.2018

Lai izpildītu Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī no 31.01.2017. punktos 1.3.1.7. un 1.3.8. minētās prasības, SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos: Apstādījumi pie Uzvaras monumenta, Uzvaras parks, Māras dīķa apstādījumi, Arkādijas parks, Dzegužkalna parks, Kobes dārzs.

Konkrēta informācija tiks izvietota darbu veikšanas vietās.

Plānotais augu apstrādes ar augu aizsardzības līdzekļiem darbu veikšanas laiks, atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem ir 08.-14.08.2018., saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 950 no 13.12.2011. un Valsts Augu aizsardzības dienesta noteiktajām prasībām.