SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos

Drukāt

23.05.2019

Lai izpildītu Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī no 31.01.2017. punktos 1.3.1.7. un 1.3.8. minētās prasības, SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos: Māras dīķa apstādījumi, Arkādijas parks, Dzegužkalna parks, Kobes dārzs, Ēbelmuižas parks, Pilsoņu/Ventspils ielu skvērs, Uzvaras parks.

Konkrēta informācija tiks izvietota darbu veikšanas vietās.

Plānotais augu apstrādes ar augu aizsardzības līdzekļiem darbu veikšanas laiks, atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem ir 27.-30.05.2019., saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 950 no 13.12.2011. un Valsts Augu aizsardzības dienesta noteiktajām prasībām.