SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos

Drukāt

29.05.2019

Lai izpildītu Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī no 31.01.2017. punktos 1.3.1.7. un 1.3.8. minētās prasības, SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos: Arkādijas parks, Dzegužkalna parks, Kobes dārzs, Ēbelmuižas parks, Pilsoņu/Ventspils ielu skvērs, Uzvaras parks, Nordeķu parks.

Konkrēta informācija tiks izvietota darbu veikšanas vietās.

Plānotais augu apstrādes ar augu aizsardzības līdzekļiem darbu veikšanas laiks, atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem ir  03.06.2019., 04.05.2019, 05.06.2019., saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 950 no 13.12.2011. un Valsts Augu aizsardzības dienesta noteiktajām prasībām.