SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos

Drukāt

14.06.2019

Lai izpildītu Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī no 31.01.2017. punktos 1.3.1.7. un 1.3.8. minētās prasības, SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos: Friča Brīvzemnieka skvērs, Dzegužkalna parks, Ēbelmuižas parks, Uzvaras parks.

Konkrēta informācija tiks izvietota darbu veikšanas vietās.

Plānotais augu apstrādes ar augu aizsardzības līdzekļiem darbu veikšanas laiks, atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem ir  18.06.2019., 19.06.2019, 20.06.2019., saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 950 no 13.12.2011. un Valsts Augu aizsardzības dienesta noteiktajām prasībām.