Dokumenti

Drukāt
 • 14.06.2019

  SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos

  Lai izpildītu Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī no 31.01.2017. punktos 1.3.1.7. un 1.3.8. minētās prasības, SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos: Friča Brīvzemnieka skvērs, Dzegužkalna parks, Ēbelmuižas parks, Uzvaras parks.

  Konkrēta informācija tiks izvietota darbu veikšanas vietās.

  Plānotais augu apstrādes ar augu aizsardzības līdzekļiem darbu veikšanas laiks, atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem ir  18.06.2019., 19.06.2019, 20.06.2019., saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 950 no 13.12.2011. un Valsts Augu aizsardzības dienesta noteiktajām prasībām.

 • 06.06.2019

  SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos

  Lai izpildītu Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī no 31.01.2017. punktos 1.3.1.7. un 1.3.8. minētās prasības, SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos: Dzegužkalns, Kobes dārzs, Uzvaras parks,     Arkādijas parks, Nordeķu parks.
  Konkrēta informācija tiks izvietota darbu veikšanas vietās.
  Plānotais augu apstrādes ar augu aizsardzības līdzekļiem darbu veikšanas laiks, atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem ir  10.06.2019. - 12.06.2019., saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 950 no 13.12.2011. un Valsts Augu aizsardzības dienesta noteiktajām prasībām.
   

 • 29.05.2019

  SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos

  Lai izpildītu Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī no 31.01.2017. punktos 1.3.1.7. un 1.3.8. minētās prasības, SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos: Arkādijas parks, Dzegužkalna parks, Kobes dārzs, Ēbelmuižas parks, Pilsoņu/Ventspils ielu skvērs, Uzvaras parks, Nordeķu parks.

  Konkrēta informācija tiks izvietota darbu veikšanas vietās.

  Plānotais augu apstrādes ar augu aizsardzības līdzekļiem darbu veikšanas laiks, atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem ir  03.06.2019., 04.05.2019, 05.06.2019., saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 950 no 13.12.2011. un Valsts Augu aizsardzības dienesta noteiktajām prasībām.

 • 23.05.2019

  SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos

  Lai izpildītu Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī no 31.01.2017. punktos 1.3.1.7. un 1.3.8. minētās prasības, SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos: Māras dīķa apstādījumi, Arkādijas parks, Dzegužkalna parks, Kobes dārzs, Ēbelmuižas parks, Pilsoņu/Ventspils ielu skvērs, Uzvaras parks.

  Konkrēta informācija tiks izvietota darbu veikšanas vietās.

  Plānotais augu apstrādes ar augu aizsardzības līdzekļiem darbu veikšanas laiks, atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem ir 27.-30.05.2019., saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 950 no 13.12.2011. un Valsts Augu aizsardzības dienesta noteiktajām prasībām.

 • 06.08.2018

  SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos

  Lai izpildītu Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī no 31.01.2017. punktos 1.3.1.7. un 1.3.8. minētās prasības, SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos: Apstādījumi pie Uzvaras monumenta, Uzvaras parks, Māras dīķa apstādījumi, Arkādijas parks, Dzegužkalna parks, Kobes dārzs.

  Konkrēta informācija tiks izvietota darbu veikšanas vietās.

  Plānotais augu apstrādes ar augu aizsardzības līdzekļiem darbu veikšanas laiks, atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem ir 08.-14.08.2018., saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 950 no 13.12.2011. un Valsts Augu aizsardzības dienesta noteiktajām prasībām.

 • 19.07.2018

  SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos

     Lai izpildītu Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī no 31.01.2017. punktos 1.3.1.7. un 1.3.8. minētās prasības, SIA “Rīgas meži” informē, ka veiks augu aizsardzības pasākumus savos apsaimniekojamajos objektos: Apstādījumi pie Uzvaras monumenta, Uzvaras parks, Māras dīķa apstādījumi, TalsuBāriņu ielas skvērs, O.Vācieša/M.Nometņu ielas skvērs, F. Brīvzemnieka ielas skvērs.

  Konkrēta informācija tiks izvietota darbu veikšanas vietās.

  Plānotais augu apstrādes ar augu aizsardzības līdzekļiem darbu veikšanas laiks, atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem ir 23.-26.07.2018., saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 950 no 13.12.2011. un Valsts Augu aizsardzības dienesta noteiktajām prasībām.

 • Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma ietvaros

  SIA „Rīgas meži” ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša (publiska) kapitālsabiedrība, tās darbību regulē Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. Saskaņā ar minētā likuma 10. un 11.pantā noteiktajiem ierobežojumiem, SIA „Rīgas meži” neveic finanšu līdzekļu vai mantas dāvināšanas (ziedošanas) darbību.

  Lasīt vairāk
 • Iepirkumu plāns

  Informējam, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta pirmo daļu no 2017.gada 1.jūnija aktuālā informācija par SIA “Rīgas meži”  plānotajiem iepirkumiem pieejama valsts elektroniskās informācijas sistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/ProcurementPlan , izvēloties Pasūtītāju - “Rīgas meži”, SIA).

  Lasīt vairāk