Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma ietvaros

Drukāt

SIA „Rīgas meži” ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša (publiska) kapitālsabiedrība, tās darbību regulē Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums.

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Dokumenti]. ID: [41]