Cenas tīreļa purva taka

Drukāt

Līdz Cenas tīreļa purva takai var nokļūt, braucot pa Rīgas-Liepājas šoseju līdz norādei „Rubeņi”. Pēc apmēram 5 km gara brauciena pa asfaltētu un grunts ceļu nokļūstam T veida krustojumā, no kurienes redzams kūdras ieguves lauks. Lauka malā novietota norāde, ka te sākas purva taka.

Foto: I.Zihmanis

Cenas tīreļa purva taka (www.balticmaps.eu)


Cenas tīrelis ir īpaši aizsargājama teritorija – dabas liegums. Tas atrodas aptuveni 30 km attālumā no Rīgas centra, Mārupes un Babītes pagastā. Savulaik Cenas tīrelis bijis otrais lielākais purvs Latvijā tūlīt aiz Teiču purva, taču cilvēka darbības rezultātā tā kopplatība šobrīd ir sarukusi līdz 6000 ha.Šādi iepazīstot purva mikroklimatu, faunu un uzvedību, cilvēks spēj ieraudzīt tā skaistumu un ar laiku pat iedraudzēties ar nebūt ne naidīgi noskaņoto purvu. Tā var rast skaidrojumus parādībām, kas līdz šim cilvēkiem iedvesa bailes. Purvs ir zemes virsas daļa, kurā ir pastāvīgs vai periodisks mitrums, kā arī specifiska augu un dzīvnieku valsts. Purvi ir ūdens uzkrājēji, un tiem ir ļoti nozīmīga loma ūdens apritē dabā.  Purva takas ir populāras ne vien šeit Latvijā, bet arī tuvējā Igaunijā.