SIA „Rīgas meži” daļas „Mežaparks” nodrošināto pakalpojumu cenrādis

Drukāt

22.08.2018

APSTIPRINĀTS

16.05.2018 Valdes sēdē prot. 8, lēmums 17

SIA „Rīgas meži” daļas „Mežaparks” nodrošināto pakalpojumu CENRĀDIS

1. Nomas objekti:

Objekts / Maksa EUR bez PVN / dienā

Lielās Mežaparka estrādes un tai piegulošās nožogotās teritorijas daļa

Mežaparka Zaļais teātris

Lielā pļava

Noma

sagatavošanās pasākuma norisei (montāža / demontāža)

3600.00

400.00

500.00

 

pasākuma norises diena

20200.00

2000.00

800.00

Noma autostāvvietas vajadzībām

 

NP

NP

1200.00

Estrādes solu demontāža (noņemšana)

 

Pēc fakta

Pēc fakta

NP

Estrādes solu montāža (uzlikšana)

 

Pēc fakta

Pēc fakta

NP

Pasākuma teritorijas uzkopšana

 

Pēc fakta

Pēc fakta

Pēc fakta

NP- netiek piedāvāts.

 

2. Promocijas pasākumi

Objekts / Maksa EUR bez PVN

Kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”

Promocijas pasākumi

4 stundas saskaņojot vietu vai maršrutu

500.00