Konkursa "Mūsu mazais pārgājiens" noslēgums

Drukāt
Konkursa

03.11.2011

28. oktobrī Mežaparka Lielajā estrādē notika Zemkopības ministrijas rīkotā skolēnu konkursa "Mūsu mazais pārgājiens 2011" noslēgums. Konkursa mērķis ir pievērst bērnu un jauniešu uzmanību meža daudzveidīgajām bagātībām un meža nozares devumam Latvijā.

Foto: I.Zihmanis

"Mūsu mazais pārgājiens 2011" Mežaparkā

Skolēnu konkurss "Mūsu mazais pārgājiens" šogad norisinājās piekto reizi. Tajā piedalās vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, interešu izglītības pulciņi un mazpulki.

Lai piedalītos šāgada konkursā, skolēniem bija jāveic literatūras un citu informācijas avotu izpēte par meža nozares devumu savā pagastā, novadā vai pilsētā. Bija jādodas arī izpētes pārgājienā un pēc tam jāsagatavo radošs darbs stāstījumā, esejas vai citā literārā formā, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām, zīmējumiem, kartēm un fotoattēliem.

Konkurss notika no 2011.gada 1.septembra līdz 30.septembrim. Darbus vērtēja piecās vērtēšanas grupās: 1.-4.klase, 5.-9.klase, 10.-12.klase un profesionālo izglītības iestāžu grupā. Atsevišķi tika vērtēti izglītības interešu pulciņi un mazpulki. Darbus vērtēja Zemkopības ministrijas un meža nozares pārstāvji. Konkursa komisijas vadītājs bija publicists Ēriks Hānbergs, kurš vadīja arī konkursa noslēguma pasākumu.

Konkursa uzvarētāji:

1.-4. klašu grupa:
1. vieta - Vecumnieku vidusskolas 4.a klase
2. vieta - Ugāles vidusskolas 3.a klase
3. vieta - Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas 1. klases

5.-9. klašu grupa:
1. vieta - Jersikas pamatskolas 8. klase
2. vieta - Rencēnu pamatskolas 5. klase, Birzgales pamatskolas 5. un 6. klase
3. vieta - Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 7. klase

10.-12. klašu grupa:
1. vieta - Varakļānu vidusskolas 10. klase
2. vieta - Austrumlatgales profesionālās vidusskolas 2. kurss (mēbeļu galdnieka specialitāte)
3. vieta - Bauskas Valsts ģimnāzijas 11.a klase

Interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupa:
1. vieta - Sventes vidusskolas tūrisma pulciņš
2. vieta - Rubas speciālās internātpamatskolas 4., 5. un 7. klases skolēnu grupa, Daugavpils 17.vidusskolas 6.a un 9.a klases skolēnu grupa
3. vieta - Bebrenes vidusskolas 7. un 8.klases skolēnu grupa.

Konkursa noslēguma pasākumu organizēja SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs. Tajā piedalījās Ogres Meža tehnikums, SIA "Metsaaliitto Latvija" un Latvijas kokkopju - arboristu biedrība. Pasākuma noslēgumā uzstājās Nikolajs Puzikovs.

Iepriekšējos gados "Mūsu mazā pārgājiena" dalībnieki apzināja Latvijas mežos sastopamās dabas vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem un ieguva plašākas zināšanas par meža nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā. Tāpat dalība konkursā veicināja izpratni par klimata izmaiņām Latvijā un pasaulē un meža nozares devumu klimata izmaiņu mazināšanā.