Lielajos kapos 12 koki ir bīstami un nozāģējami, bet 50 kokus vēl jāvērtē; drošības apsvērumu dēļ lūgums neapmeklēt teritoriju

Drukāt

13.10.2023

Ekspertu veiktajā Lielo kapu koku izvērtējumā secināts, ka vēsturiskajā teritorijā no aptuveni 2500 apsekotajiem kokiem 12 koki ir bīstami un drošības nolūkos ir nozāģējami, bet aptuveni 50 kokus ir vēl detalizētāk jāvērtē. Iespējams, ka kādu no tiem ir iespējams izglābt – tas tika uzsvērts ceturtdien, 12. oktobrī, notikušajā atbildīgo organizāciju un sabiedrības tikšanās reizē par Lielo kapu koku drošību un kopšanu.

“Drošības apsvērumu dēļ ducis koku, kuri ir nokaltuši vai bīstami sasvērušies, ir noteikti nozāģējami,” stāsta SIA “LABIE KOKI eksperti” arborists Guntars Mozuļčiks. “Aptuveni pussimts kokiem nepieciešams padziļināts vērtējums. Iespējams, kāda koka vainaga daļu var samazināt vai zarus nostiprināt, piemēram, tos savstarpēji savienojot. Tā koks tiktu nosargāts vēl vairākus gadus. Papildus tam parkā ir aptuveni tūkstotis koku, kuriem nepieciešama neliela kopšana. Pamatā tā ir viena vai vairāku sausu zaru izzāģēšana.” 

“Visbīstamākās Lielajos kapos ir kļavas,” turpina G. Mozuļčiks. “To apstiprina arī nesenā vētra, kura bez žēlastības ir nolauzusi tieši šī sugas kokus un to zarus.” 


Sākotnējais apkopojums liecina, ka 8. un 9. oktobra vētra Lielajos kapos nogāza vai aizlauza 25 kokus vai to zarus. Divus no šiem kokiem eksperti jau iepriekš atzina kā bīstamus. Drošības apsvērumu dēļ, teritorija no svētdienas, 8. oktobra, apmeklētājiem uz laiku ir slēgta. Turklāt koki un to aizlauztie zari turpina lūzt un krist zemē. 


Lielo kapu koku inventarizāciju vairāk nekā 20 hektāru plašajā teritorijā pasūtīja tās pārvaldītājs – pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra” un to veica speciālisti no SIA “LABIE KOKI eksperti” – kokkopji-arboristi un ainavu arhitekti. 


Plānots, ka pašvaldības īpašumā esošajos Lielajos kapos koku kopšanu veiks SIA “Rīgas meži”, kuri teritoriju apsaimnieko kopš 2017. gada. Bīstamo koku novākšana notiks  pakāpeniski. Vispirms tos nozāģēs gar celiņu un auto stāvvietu malām, kur koki potenciāli var apdraudēt teritorijas apmeklētājus, kā arī cilvēku īpašumus. 


Lai informētu iedzīvotājus par Lielo kapu koku novērtēšanas rezultātiem un plānotajiem darbiem, kā arī uzklausītu argumentētus priekšlikumus, atbildīgo organizāciju – Rīgas domes un tās Mājokļu un vides departamenta, “Rīgas pieminekļu aģentūras” un “Rīgas mežu” pārstāvji, kā arī speciālisti no SIA “LABIE KOKI eksperti” – ceturtdien, 12. oktobrī klātienē tikās ar vietējiem iedzīvotājiem un Lielo kapu draugu kopu. 


Būtiski uzsvērt, ka šogad būs zināmi “Rīgas pieminekļu aģentūras” izsludinātā starptautiskā Lielo kapu teritorijas labiekārtošanas metu konkursa rezultāti, kas dos pamatu teritorijas tālākai attīstīšanai ilgtermiņā. 


Lielo kapu īpašnieks ir Rīgas pašvaldība, savukārt teritoriju apsaimnieko SIA “Rīgas meži” un pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”. SIA “Rīgas meži” apsaimniekošanā Lielie kapi ir kopš 2017. gada. Atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam ar pašvaldību, “Rīgas meži” nodrošina teritorijas uzturēšanu un uzkopšanu, t.sk. respektējot tur esošos senos apbedījumus, kuri nav identificējami un ir apauguši ar zāli. 


Par Lielajiem kapiem

Kapi ierīkoti 1773. gadā, bet slēgti 1969. gadā. Tajos apglabāti vairāki desmiti tūkstoši mirušu personu. Uzstādīti arī mākslinieciski augstvērtīgi pieminekļi, kas atspoguļo savam laikam raksturīgos mākslas stilus, sākot no 18. gadsimta otrās puses.


1969. gadā tika nolemts izveidot memoriālo parku. Savukārt 20. gadsimta 70. gados Lielo kapu dārza arhitektūras ansamblis iekļauts aizsargājamo pieminekļu sarakstā. 1980. gadu vidū kapos veikta vairāku objektu restaurācija. 1990. gados kapu teritorijā atjaunotas vairākas kapličas. Lielajos kapos aug apmēram 60 koku un krūmu sugas, no tām ap 30 no tām ir introducētas jeb ievestas no citām vietām, teritorijām. 

Informāciju sagatavoja: 

Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, tālrunis: 26007509, e-pasts: Martins.Vilemsons@riga.lv.


Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

Ieva.Berzina@rigasmezi.lv

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/