Izsoles

Drukāt
 • 13.03.2014

  Piedāvājums zāģmateriālu iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr. 420-2014/izs.008

  Izsole Nr.420-2014/izs.008  noslēgusies.

  Uzvarēja:  

  1.      Daļa: SIA „Nord Traders „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m³ visam zāģmateriālu sortimentam (45 m³): 190.00  EUR/m³   bez PVN .

  2.      Daļa :SIA „Vek Servis „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m³ visam zāģmateriālu sortimentu piedāvājumam (47.311 m³3) : 185.00  EUR/m³   bez PVN.

  3.      Daļa: SIA „Baltic Wood Trading „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m³ visam zāģmateriālu sortimentam (66.259 m³): 175.74  EUR/m³  bez PVN

  Lasīt vairāk
 • 10.03.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/14

  Izsole Nr.800-2014/14 ir noslēgusies.

  Uzvarēja:

  1.daļā AS „Inčukalns Timber” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  65.75  EUR bez PVN

  Lasīt vairāk
 • 04.03.2014

  Piedāvājums šķeldas un skaidas iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr.420-2014/izs.007

  Izsole: Nr.420-2014/izs.007  noslēgusies.

  Tika saņemti : 2 (divi) piedāvājumi

  Uzvarēja  SIA „Graanul  Pellets „  ar vidējo  svērto cenu  sortimentam  par vienu (1) ber .m³ :  šķeldai- 10.10 EUR (7.10 LVL) un skaidai - 8.10  EUR (5.69 LVL) bez PVN.

  Lasīt vairāk
 • 03.03.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/13

  Izsole Nr.800-2014/13 ir noslēgusies.

  Uzvarēja:

  1.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  34.16  EUR bez PVN

  2.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  48.33  EUR bez PVN

  Lasīt vairāk
 • 26.02.2014

  Sludinājums par nomas objekta, Rīgā, Kokneses prospektā 39, nomas tiesību izsoli

  Nekustamā īpašuma objekta - Rīgā, Kokneses prospektā 39, kadastra Nr.0100 095 0040, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 0100 095 0040 018, ar kopējo platību 181.1 m2 un ar to funkcionāli saistītā zemesgabala Rīgā, Kokneses prospektā 39, kadastra Nr.0100 095 0040, daļu 1005 m2 platībā  nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BALTĀS IELAS”,reģ.Nr.40003526909. Nosolītā nomas maksa ir EUR 746,00 (bez PVN) mēnesī.

  Lasīt vairāk
 • 24.02.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/12

  Izsole Nr.800-2014/12 ir noslēgusies.

  Uzvarēja:

  1.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  48.63  EUR bez PVN.

  2.daļā SIA „LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā  88.35  EUR bez PVN.

  3.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  41.31  EUR bez PVN.

  4.daļā SIA „LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  88.55  EUR bez PVN.

  5.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  60.88  EUR bez PVN

  6.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  39.24  EUR bez PVN

  Lasīt vairāk
 • 18.02.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr.420-2014/izs.006

  Izsole Nr.420-2014/izs.006  noslēgusies.

  Tika saņemti  3 (trīs ) piedāvājumi

  Uzvarēja:  AS  „Inčukalns Timber      ar vidējo  svērto  cenu  par 1 (vienu) m³  visam kokmateriālu piedāvājumam kopā : 58.33 EUR/m³ (40.99  LVL/m³)  bez PVN.

  Lasīt vairāk
 • 17.02.2014

  Piedāvājums zāģmateriālu iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr. 420-2014/izs.005

  Izsole Nr.420-2014/izs.005  noslēgusies.

  Uzvarēja:  

  1.      Daļa :SIA „Vek  Servis „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m3 visam zāģmateriālu sortimentu piedāvājumam (28.3866 m3) : 185.00  EUR/m3  (130.02 LVL) bez PVN.

  2.      Daļa: SIA „Vek  Servis „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m3 visam zāģmateriālu sortimentam (19.38 m3): 185.00  EUR/m3  (130.02 LVL)  bez PVN .

  3.      Daļa: SIA „Tomtrans „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m3 visam zāģmateriālu sortimentam (89.933 m3): 123.95  EUR/m3  (87.11 LVL)  bez PVN .

  Lasīt vairāk
 • 14.02.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/11

  Izsole Nr.800-2014/11 ir noslēgusies.

  Uzvarēja:

  1.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  34.16  EUR bez PVN.

  2.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  37.30  EUR bez PVN.

  3.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  51.49  EUR bez PVN.

  4.daļā SIA „LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  88.09  EUR bez PVN.

  Lasīt vairāk
 • 12.02.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/10

  Izsole Nr.800-2014/10 ir noslēgusies.

  Uzvarēja:

  1.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  35.43  EUR bez PVN.

  2.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  43.03  EUR bez PVN

  Lasīt vairāk
 • 11.02.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/9

  Izsole Nr.800-2014/9 ir noslēgusies.

  Uzvarēja:

  1.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  38.65  EUR bez PVN.

  Lasīt vairāk
 • 10.02.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/8

  Izsole Nr.800-2014/8 ir noslēgusies.

  Uzvarēja:

  1.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  39.85  EUR bez PVN.

  2.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  34.47  EUR bez PVN.

  2.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  33.53  EUR bez PVN.

  Lasīt vairāk
 • 05.02.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/7

  Izsole Nr.800-2014/7 ir noslēgusies.

  Uzvarēja:

  1.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  38.44  EUR bez PVN.

  Lasīt vairāk
 • 05.02.2014

  Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2014. gada 20. februārī

   

  1.   SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 20.02.2014. Rīgā, Ostas prospektā 11 plkst.1130.
   

  Lasīt vairāk
 • 05.02.2014

  Piedāvājums zāģmateriālu iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr. 420-2014/izs.004

  Izsole Nr.420-2014/izs.004  noslēgusies.

  Uzvarēja:  

  1.      Daļa :SIA „EX VALE „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m3 visam zāģmateriālu sortimentu piedāvājumam (38.313 m3) : 131.08  EUR/m3  (92.12 LVL) bez PVN.

  2.      Daļa: SIA „Baltic Wood Trading „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m3 visam zāģmateriālu sortimentam (48.951 m3): 198.71  EUR/m3  (139.65 LVL)  bez PVN .

  3.      Daļa: SIA „Baltic Wood Trading „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m3 visam zāģmateriālu sortimentam (50.766 m3): 152.32  EUR/m3  (107.05 LVL)  bez PVN .

  4.      Daļa: SIA „Wesset Timber „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m3 visam zāģmateriālu sortimentam (12.928 m3): 127.04  EUR/m3  (89.29 LVL)  bez PVN .

  Lasīt vairāk
 • 04.02.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/6

  Izsole Nr.800-2014/6 ir noslēgusies.

  Uzvarēja:

  1.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  35.92  EUR bez PVN.

  2.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  38.05  EUR bez PVN.

  3.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  58.47  EUR bez PVN.

  4.daļā SIA „LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  91.09  EUR bez PVN.

  Lasīt vairāk
 • 30.01.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/5

  Izsole Nr.800-2014/5 ir noslēgusies.

  Uzvarēja:

  1.daļā SIA „R GRUPA ” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  53.75  EUR bez PVN.

  2.daļā SIA „R GRUPA” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  38.45  EUR bez PVN.

  3.daļā SIA „R GRUPA” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  33.53  EUR bez PVN.

  Lasīt vairāk
 • 29.01.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/4

  Izsole Nr.800-2014/4 ir noslēgusies.

  Uzvarēja:

  1.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  50.68 EUR bez PVN.

  2.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  54.06 EUR bez PVN.

  3.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  58.25 EUR bez PVN.

  Lasīt vairāk
 • 28.01.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/3

  Izsole Nr.800-2014/3 ir noslēgusies.

  Uzvarēja:

  1.daļā SIA „LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  87.07 EUR bez PVN.

  2.daļā AS „Inčukalns Timber” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  57.29 EUR bez PVN.

  Lasīt vairāk
 • 23.01.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/2

  Izsole Nr.800-2014/2 ir noslēgusies.

  Uzvarēja:

  1.daļā AS „Inčukalns Timber” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  65.13 EUR bez PVN.

  2.daļā AS „Inčukalns Timber” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  52.97 EUR bez PVN.

  3.daļā AS „Inčukalns Timber” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  49.26 EUR bez PVN.

  Lasīt vairāk
 • 16.01.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/1

  Izsole Nr.800-2014/1 ir noslēgusies.

  Tika saņemti 6 (seši) piedāvājumi.

  Uzvarēja:

  1.daļā SIA „LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  93.35 EUR bez PVN.

  2.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  71.80 EUR bez PVN.

  3.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  43.02 EUR bez PVN.

  4.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  67.33 EUR bez PVN.

  5.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  36.76 EUR bez PVN.

   

  Lasīt vairāk
 • 15.01.2014

  Piedāvājums kokmateriālu iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr.420-2014/izs.003

  Izsole Nr.420-2014/izs.003  noslēgusies.

  Tika saņemti  3 (trīs ) piedāvājumi

  Uzvarēja:  AS Inčukalns Timber    ar vidējo  svērto  cenu  par 1 (vienu) m3  visam kokmateriālu piedāvājumam kopā : 57,44 EUR/m3 (40.37 LVL/m3 ) bez PVN.

  Lasīt vairāk
 • 14.01.2014

  Piedāvājums zāģmateriālu iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr. 420-2014/izs.002

  Izsole Nr.420-2014/izs.002  noslēgusies.

  Tika saņemti : 3 (trīs) piedāvājumi-

  Uzvarēja:    SIA „EX VALE „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m3 visam zāģmateriālu sortimentu piedāvājumam(83.324 m3) : 135.321  EUR/m3  (95.106 LVL) bez PVN.

  Uzvarēja: SIA „RĪGA PARKET „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m3 visam zāģmateriālu sortimentam(36.375 m3): 74.45  EUR/m3 (52.326 LVL)  bez PVN .

  Lasīt vairāk
 • 14.01.2014

  Piedāvājums šķeldas un skaidas iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr.420-2014/izs.001

  Izsole Nr.420-2014/izs.001  noslēgusies  bez rezultātiem, jo šķeldas un skaidas  izsolē  piedāvātā vidējā svērtā cena par   1 ber.m3 ir zemāka nekā slēptā cena.

  Lasīt vairāk