Izsoles sludinājums.

Drukāt

20.04.2017

SIA „Rīgas meži” rīko rakstveida izsoli uz Zemes gabala ar kadastra nr.0100 095 0040 Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļām, tajā skaitā:

1. Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “A3” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām;

2. Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “B1” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām;

3. Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “B2” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām;

4. Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “C1” 6 kv.m. platībā nomas tiesībām;

5.    Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “C2” 6 kv.m. platībā nomas tiesībām;

6.    Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “C3” 6 kv.m. platībā nomas tiesībām.

Zemes gabalu izmantošanas mērķis (veids): ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tirdzniecībai ar kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā realizējamajām preču grupām (saldējums, karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni, iepirkti augļi un ogas, sporta un atpūtas inventāra preces), ar nosacījumu: tirdzniecība nomas objektos, kuros uzstādīti koka stendi, tiek jāīsteno vienīgi stendā (izmērs 1.9 x 2.9) un tirdzniecība nomas objektos, kuros nav uzstādīti koka stendi, jāīsteno ievērojot maksimāli pieļaujamos tirdzniecības vietas izmērus (1.5 metri x 2 metri).

 

Nosacītā nomas maksa un izsoles sākumcena par Īpašumu nomu ir:

1.    par Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “A3” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām - 250.00 EUR mēnesī, kur daļa par 60.00 EUR ir zemes nomas maksa un daļa par 190.00 EUR ir maksa par stenda nomu;

2.    Par Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “B1” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām - 250.00 EUR mēnesī, kur daļa par 60.00 EUR ir zemes nomas maksa un daļa par 190.00 EUR ir maksa par stenda nomu;

3.    Par Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “B2” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām - 250.00 EUR mēnesī, kur daļa par 60.00 EUR ir zemes nomas maksa un daļa par 190.00 EUR ir maksa par stenda nomu;

4.    Par Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “C1” 6 kv.m. platībā nomas tiesībām - 400.00 EUR mēnesī;

5.    Par Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “C2” 6 kv.m. platībā nomas tiesībām - 400.00 EUR mēnesī;

6.    Par Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “C3” 6 kv.m. platībā nomas tiesībām - 400.00 EUR mēnesī.

 

Nomas termiņš 1.-3.punktā noteiktajiem Īpašumiem ir no 2017.gada 01.jūnija līdz 2017.gada 31.decembrim, 4.-6.punktā noteiktajiem Īpašumiem – no 2017.gada 01.jūnija līdz 2017.gada 30.septembrim.

 

Nomas periodā no 2017.gada 01.oktobra līdz 2017.gada 31.decembrim (ārpus vasaras sezonas) mēneša nomas maksa ir 20% apmērā no sezonas laikā no 2017.gada 01.maija līdz 2017.gada 30.septembrim noteiktās mēneša nomas maksas apmēra.

 

Izsoles solis - 10% no attiecīgā Izsoles objekta sākumcenas.

 

Dalībai izsolē Pretendents, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iesniedz pieteikuma dokumentus un Nolikumā noteiktajā kārtībā iemaksā drošības naudu SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas nr. 40003982628, konts LV15PARX0005508860001 AS „Citadele banka”, kods PARXLV22.

 

Pieteikumi dalībai izsolē slēgtā aploksnē jāiesniedz SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Ostas prospektā 11, sekretariātā (Mežaparka Lielā estrāde, 3 stāvs) darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.16:00 līdz 2017.gada 18.maija plkst.11:00.

 

Izsole notiks 2017.gada 19.maijā plkst.11:00 Rīgā, SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Ostas prospektā 11 (Mežaparks Lielā estrāde, 3.stāvs).

 

Ar nolikumu, tai skaitā nomas līgumu projektu interesenti var iepazīties SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Ostas prospektā 11, daļā „Mežaparks”, kā arī Objektus var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrētu laiku, ar kontaktpersonu Aigaru Penci, pa tālruni 29288438, darba dienās no plkst.10:00 līdz plkst.13:00, Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un iznomātāja mājas lapā www.rigasmezi.lv.