Kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā iznomāšanas procedūra.

Drukāt

18.05.2015

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” Janševska prospekta  malā ceļā no  Atpūtas alejas un Ostas prospekta krustojuma uz Lielā bērnu rotaļu laukumu iznomāšanas procedūra.

 Iznomāšanas mērķis – brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai bez apbūves tiesībām. Iznomāšanas termiņš - no 20.06.2015 līdz 04.10.2015. Nomas maksa - sākot ar EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi) un PVN 21% apmērā mēnesī visā zemes nomas perioda laikā.
Personas, kas ieinteresētas zemesgabala nomas lietošanā var iesniegt iesniegumus par zemesgabala iznomāšanu SIA „Rīgas meži”, Ostas prospektā 11, Rīgā LV 1034, administrācijā līdz 2015.gada 18.jūnijam. Sīkāka informācija - A.Pencis, tel. 29288438. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā zemes nomas tiesību piešķiršanai tiks rīkota nomas tiesību izsole.