Nekustamā īpašuma Rīgā, Kokneses prospektā 46

Drukāt

28.04.2015

Nekustamā īpašuma Rīgā, Kokneses prospektā 46, sastāvā esošās ēkas, Rīgā, Kokneses prospektā 46, kadastra apzīmējums 0100 095 0040 134, daļas un ar to funkcionāli saistītā zemesgabala Rīgā, Kokneses prospektā 46, kadastra Nr.0100 095 0040,daļas nomas tiesību izsole.

Pievienotie faili