Piedāvājums kokmateriālu iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr.420-2014/izs.050

Drukāt

07.10.2014

Izsole Nr.420-2014/050 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „PRIMOLUX” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  42,10  EUR bez PVN

2.daļā SIA „IKADA” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  48,42  EUR bez PVN

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu kokzāģētavā „Norupe”

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

1.   Izsoles priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „kokmateriālu sortimentu piedāvājumu” 2 (divās) daļās: kokzāģētavā „Norupe” (1.tabula, 2.tabula).

2.   Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 13. oktobris, plkst. 15:00 ,nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv

3.   Piedāvājums jāiesniedz par visu minēto apjomu atbilstoši „kokmateriālu sortimentu piedāvājumam ” (1.tabula, 2.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.

4.   Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas un 2.tabulas 5.aile, norādot cenu eiro par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 6.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu eiro atbilstoši piedāvātajam apjomam (6.aile= 4.aile jāsareizina ar 5.aili katrai pozīcijai).

5.   Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti:

5.1. kuri nav pasludināti par maksātnespējīgiem vai, kuri neatrodas likvidācijas procesā;

5.2. kuriem nav maksājumu parādsaistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru izpildei ir iestājies termiņš.

6.   Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta  piedāvājumam kopā.

7.   Paziņojums par izsoles rezultātiem tiks 3 stundu laikā publicēts SIA“Rīgas meži” mājas lapā, skaitot no izsoles piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa notecējuma brīža.

·       Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums.

·       Kokmateriālu izvešana no kokzāģētavas „Norupe” tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

·       Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Kontaktpersona kokmateriālu sortimentu apskatei dabā, Kokzāģētavas vadītāja vietnieks Andris Bērziņš, tālr. 29433293 un Galvenais realizācijas speciālists Mārtiņš Ģērmanis, tālr.26407944.

Pievienotie faili