Piedāvājums šķeldas un skaidas iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr.420-2014/izs.014

Drukāt

08.04.2014

Izsole Nr.420-2014/14 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „Latgran” ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  7,40  EUR bez PVN

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par šķeldas un skaidas pārdošanu kokzāģētavā „Norupe”

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1.    Izsoles priekšmets: šķelda un skaida saskaņā ar „Zemas kvalitātes ar mizas piejaukumu šķeldas un skaidas piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: kokzāģētavā „Norupe” (1.tabula).
2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 11. aprīļa, plkst. 15:00 , nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv
3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu minēto apjomu atbilstoši „Zemas kvalitātes ar mizas piejaukumu šķeldas un skaidas piedāvājumam ” (1.tabula).
4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 4.aile, norādot cenu eiro un 6.aile, norāda cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 5.,7.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (5.aile= 3.aile jāsareizina ar 4.aili katrai pozīcijai, 7.aile= 3.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai).
5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
6.    Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) ber m3 piedāvājumam kopā.
7.    Paziņojums par izsoles rezultātiem tiks elektroniski nosūtīts visiem dalībniekiem pēc izsoles beigu termiņa.
8.    Izsolei tiek noteikta slēptā cena.
·        Konvertācija jāveic pēc likumā noteiktā kursa 1 EUR = 0.702804 LVL
·        Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts pirkuma līgums.
·        Pretenzijas par apjomu un kvalitāti netiek pieņemtas.
Kontaktpersona apskatei dabā, Kokzāģētavas vadītājs Jānis Stankevičs, tālr. 29856592 un Realizācijas galvenais speciālists Mārtiņš Ģērmanis 26407944.

Pievienotie faili