Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/21

Drukāt

07.04.2014

Izsole Nr.800-2014/21 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „R grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  57.25  EUR bez PVN

2.daļā SIA „R grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  60.86  EUR bez PVN

3.daļā SIA „R grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  59.45  EUR bez PVN

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Daugavas  mežniecībā 231. kvartālā un Gaujas mežniecībā 234. kvartālā, 238. kvartālā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1.    Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 3 (trijās) daļās: Daugavas mežniecība (1.tabula) un Gaujas mežniecība, Juglas iecirknis (2 un 3.tabula).
2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 10.aprīlim, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula; 2.tabula; 3.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.
4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas un 3.tabulas 6.aile, norādot cenu latos un 8.aile, norādot cenu eiro par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).
5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.
7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. daļa Daugavas mežniecība 231. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
2.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
23
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
66
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6,1
68
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
23
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
6
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
3
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
3
 
 
 
 
Priedes sīkbaļķi
10-22
3.7
55
 
 
 
 
Egles sīkbaļķi
10-22
3.7
64
 
 
 
 
Bērza Finierkluči
21 un vairāk
2,8
11
 
 
 
 
Skujkoku taras kluči
10 - 18
3.1
14
 
 
 
 
Skujkoku  Gulšņu kluči
18 un vairāk
3,1
18
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2,5
7
 
 
 
 
Apses taras kluči
14 un vairāk
2,5
1
 
 
 
 
Skujkoku sīkkoksne
6 - 10
3.4
1
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
27
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
26
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
23
 
 
 
 
Apses papīrmalka
6 - 60
3.0
2
 
 
 
 
Malka (Jaukta)
6 - 60
3.0
7
 
 
 
 
Kopā:
448
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Juris Akmeņlauks tālr. 26438173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. daļa Gaujas mežniecība, Juglas iecirknis 234. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
3.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
232
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
388
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
148
 
 
 
 
Priedes sīkbaļķi
10-22
3.7
534
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 18
3.1
203
 
 
 
 
Priedes Gulšņu kluči
18 un vairāk
3,1
92
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
306
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
1
 
 
 
 
Malka (Jaukta)
6 - 60
3.0
11
 
 
 
 
Kopā:
1915
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Gaujas mežniecības mežsargs Jānis Klebais tālr. 26437525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. daļa Gaujas mežniecība 238. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
4.tabula
 
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
193
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
300
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
130
 
 
 
 
Priedes sīkbaļķi
10-22
3.7
551
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 18
3.1
104
 
 
 
 
Priedes Gulšņu kluči
18 un vairāk
3,1
139
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
351
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
3
 
 
 
 
Malka (Jaukta)
6 - 60
3.0
9
 
 
 
 
Kopā:
1780
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Gaujas mežniecības mežsargs Jānis Klebais tālr. 26437525
 
Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.
Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.
Piezīme:
Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.