Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/20

Drukāt

07.04.2014

Izsole Nr.800-2014/20 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „M Bergs” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  92,60  EUR bez PVN

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Gaujas mežniecības, Juglas iecirkņa 238.kvartālā  

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1.    Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: Gaujas mežniecības, Juglas iecirkņa 238.kvartāls (1.tabula).
2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 10.aprīlis plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula).
4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3.
5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.
7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.
1. daļa Gaujas mežniecība, Juglas iecirknis 238. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
1.tabula
Kokmateriālu sortiments
Tievgaļa caurmērs(cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
Priedes stabu koksne
18 - 24
10; 12; 14
325m³+/-5%
 
 
 
325m³+/-5%
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Gaujas mežniecības mežsargs Jānis Klebais tālr. 26437525
Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.
Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas par 90% no apjoma( 300 m3) SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā. Atlikušos 10% no izsolītā daudzuma Pircējs samaksā pēc Uzmērīšanas akta (Pielikums Nr.1.) parakstīšanas .
Piezīme:
Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.
Stabu koksne tiek uzmērīta pie iekraušanas autotransportā piedaloties pircēja un SIA „Rīgas meži” norīkotam pārstāvim, sastādot uzmērīšanas aktu (Pielikums nr.1.) uz kura pamata tiek izrakstīts rēķins.
Rēķina apmaksas kārtība tiek noteikta saskaņā ar abu pušu noslēgto „Kokmateriālu pirkuma līgumu”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izsole Nr.
Priedes stabu koksnes uzmērīšanas akts
_____________________mežniecība         ________kvartāls

Tievgaļa caurmērs cm
Aprēķina caurmērs cm
10
12
14
Gab.
Gab./m³
Kopā (m³)
Gab.
Gab./m³
Kopā (m³)
Gab.
Gab./m³
Kopā (m³)
18.0 – 18.9
18.5
 
0.39
 
 
0.502
 
 
 
 
19.0 – 19.9
19.5
 
0.425
 
 
0.546
 
 
0.681
 
20.0 – 20.9
20.5
 
0.462
 
 
0.592
 
 
0.736
 
21.0 – 21.9
21.5
 
0.5
 
 
0.639
 
 
0.793
 
22.0 – 22.9
22.5
 
0.541
 
 
0.689
 
 
0.852
 
23.0 – 23.9
23.5
 
0.582
 
 
0.74
 
 
0.913
 
24.0 – 25.0
24.5
 
 
 
 
 
 
 
1.003
 
Skaits gab. kopā
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilpums m³ kopā
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pircējs:_______________________                                                                                                      Pārdevējs:______________________

Pievienotie faili