Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/19

Drukāt

02.04.2014

Izsole Nr.800-2014/19 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „IKSA” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  93,48  EUR bez PVN

2.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  60,33 EUR bez PVN

3.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  61,77 EUR bez PVN

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Daugavas  mežniecībā 343. kvartālā un 373. kvartālā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1.    Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 3 (trijās) daļās: Daugavas mežniecība (1.tabula, 2.tabula, 3.tabula).
2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 08.aprīlim, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula; 2.tabula; 3.tabula).Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.
4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas un 3.tabulas 6.aile, norādot cenu latos un 8.aile, norādot cenu eiro par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).
5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.
7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.
1. daļa Daugavas mežniecība 343. kvartāls un 373. kvartāls.
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
 
1.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
343. kvartāls
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
49
 
 
 
 
373. kvartāls
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
19
 
 
 
 
Kopā:
68
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Jānis Cinītis tālr. 2643921
 
 
2. daļa Daugavas mežniecība 343. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
2.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
53
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6,1
40
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
4
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
1
 
 
 
 
Priedes sīkbaļķi
10-22
4,9
101
 
 
 
 
Priedes sīkbaļķi
10-22
3.7
24
 
 
 
 
Egles sīkbaļķi
10-22
4,9
78
 
 
 
 
Egles sīkbaļķi
10-22
3.7
27
 
 
 
 
Skujkoku taras kluči
22 un vairāk
3.1
10
 
 
 
 
Skujkoku taras kluči
10-22
3.1
24
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
36
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
23
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
6
 
 
 
 
Malka (Jaukta)
6 - 60
3.0
25
 
 
 
 
Kopā:
452
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Jānis Cinītis tālr. 26439214
 
 
 
 
 
 
 
3. daļa Daugavas mežniecība 373. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
3.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
44
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
14
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
4
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
1
 
 
 
 
Priedes sīkbaļķi
10-22
4.9
41
 
 
 
 
Egles sīkbaļķi
10-22
4,9
27
 
 
 
 
Priedes sīkbaļķi
10-22
3.7
8
 
 
 
 
Egles sīkbaļķi
10-22
3.7
6
 
 
 
 
Priedes taras kluči
22 un vairāk
3.1
3
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10-22
3.1
5
 
 
 
 
Bērza finierkluči
21 un vairāk
2.8
1
 
 
 
 
Egles taras kluči
22 un vairāk
3.1
1
 
 
 
 
Egles taras kluči
10-22
3.1
5
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2,5
6
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
16
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
5
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
4
 
 
 
 
Malka (Jaukta)
6 - 60
3.0
6
 
 
 
 
Kopā:
197
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Jānis Cinītis tālr. 26439214
 
Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.
Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.
Piezīme:
Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.