Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/17

Drukāt

21.03.2014

Izsoles Nr.800-2014/17 rezultātos ir izmaiņas.(3. daļā)

Uzvarēja:

1.daļā SIA „Latigma” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  91.79  EUR bez PVN

2.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  61,26 EUR bez PVN

3.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  52,85 EUR bez PVN

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Rīgas mežniecības 118.kvartālā, Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirkņa 125., 130.kvartālā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1.    Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 3 (trīs) daļās: Rīgas mežniecības 118.kvartāls (1.tabula), Rīgas mežniecības 118.kvartāls (2.tabula), Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirkņa 125., 130.kvartāls (3.tabula).
2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 28.martam, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
3.        Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula, 2.tabula, 3.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.
4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas, 3.tabulas 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).
5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.
7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.
 
1. daļa Rīgas mežniecība 118. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
1.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
40
 
 
 
 
Kopā:
40
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Rīgas  mežniecības mežsargs Armands Čauns tālr. 29410947.
 
 
 
 
 
 
2. daļa Rīgas mežniecība 118. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
2.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
26 un vairāk
6.1
222
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
24 un vairāk
4.9
254
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
24 un vairāk
3.7
59
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 - 26
4.1
1
 
 
 
 
Priedes sīkbaļķi
12 - 24
4.9
257
 
 
 
 
Priedes sīkbaļķi
10 - 24
3.7
37
 
 
 
 
Priedes taras kluči
24 un vairāk
3.1
116
 
 
 
 
Priedes taras kluči
12 - 24
3.1
147
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
262
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6 un vairāk
3.0
15
 
 
 
 
Kopā:
1370
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā: Rīgas mežniecības mežsargs Armands Čauns tālr. 29410947.
 
3. daļa Tīreļu  mežniecības, Tīreļu iecirkņa 125. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
3.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
125.kvartāls
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
78
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
26
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
3
 
 
 
 
Priedes sīkbaļķi
10 - 24
3.7
17
 
 
 
 
Priedes taras kluči
22 un vairāk
3.1
5
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 22
3.1
13
 
 
 
 
Lapu koku taras kluči
14 un vairāk
2.5
33
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.8
13
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
16
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
51
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6 un vairāk
3.0
24
 
 
 
 
130.kvartāls
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
124
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
70
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
8
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
187
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
32
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
 
 
 
 
Priedes taras kluči
22 un vairāk
3.1
16
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 22
3.1
17
 
 
 
 
Egles taras kluči
22 un vairāk
3.1
20
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 22
3.1
21
 
 
 
 
Priedes sīkbaļķi
10 - 22
3.7
24
 
 
 
 
Egles sīkbaļķi
10 - 22
3.7
41
 
 
 
 
Bērza taras kluči
21 un vairāk
2.8
13
 
 
 
 
Lapu koku taras kluči
14 un vairāk
2.5
50
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
23
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
70
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
78
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6 - 60
3.0
56
 
 
 
 
Kopā:
1135
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Tīreļu mežniecības mežsargs Andris Augulis
tālr. 26427687.
 
Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.
Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.
Piezīme:
Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.