Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/16

Drukāt

20.03.2014

Izsole Nr.800-2014/16 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „Baltic Forest” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  34.72  EUR bez PVN

2.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  44.05 EUR bez PVN

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Gaujas mežniecības Juglas iecirkņa 150., 151., 152., 236., 240.kvartālā.

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

1.    Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 2 (divās) daļās: Gaujas mežniecības Juglas iecirkņa 150., 151., 152.kvartāls (1.tabula), Gaujas mežniecības Juglas iecirkņa 236., 240.kvartāls (2.tabula).

2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 27.martam, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.

3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula, 2.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.

4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).

5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.

7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.

1. daļa Tīreļu mežniecības, Tīreļu iecirkņa 150., 151. 152. kvartāls

Kokmateriālu sortimenta piedāvājums

1.tabula

Kokmateriālu sortiments

Diametrs (cm)

Garums

(m)

Pārdošanas apjoms

(m³)

Cena EUR/m3

(bez PVN)

Summa EUR

(5.aile x 6.aile)

Cena LVL/m3

(bez PVN)

Summa LVL

(5.aile x 8.aile)

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

150.kvartāls

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

4.9

17

 

 

 

 

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

3.7

11

 

 

 

 

Egles zāģbaļķi

22 un vairāk

4.9

13

 

 

 

 

Egles zāģbaļķi

22 un vairāk

3.7

3

 

 

 

 

Skuju koku sīkkoksne

6 - 10

3.4

5

 

 

 

 

Priedes taras kluči

10 - 24

3.1

16

 

 

 

 

Egles taras kluči

10 - 24

3.1

65

 

 

 

 

Skuju koku gulšņi

18 un vairāk

3.1

10

 

 

 

 

Lapu koku taras kluči

14 un vairāk

2.5; 2.8

39

 

 

 

 

Skuju koku sīkbaļķi (brāķis)

10 un vairāk

3.1; 3.7; 4.9

3

 

 

 

 

Priedes papīrmalka

6 - 60

3.0

6

 

 

 

 

Egles papīrmalka

6 - 60

3.0

216

 

 

 

 

Bērza papīrmalka

6 - 60

3.0

89

 

 

 

 

Apses papīrmalka

6 - 60

3.0

2

 

 

 

 

Malka (jaukta)

6 - 60

3.0

111

 

 

 

 

151.kvartāls

Skuju koku zāģbaļķi

22 un vairāk

3.7; 4.9

5

 

 

 

 

Egles sīkkoksne

6 - 10

3.4

4

 

 

 

 

Skuju koku taras kluči

10 un vairāk

3.1

11

 

 

 

 

Lapu koku taras kluči

14 un vairāk

2.5; 2.8

7

 

 

 

 

Priedes papīrmalka

6 - 60

3.0

3

 

 

 

 

Egles papīrmalka

6 - 60

3.0

54

 

 

 

 

Bērza papīrmalka

6 - 60

3.0

54

 

 

 

 

Malka (jaukta)

6 - 60

3.0

31

 

 

 

 

152.kvartāls

Malka (jaukta)

6 - 60

3.0

1

 

 

 

 

Egles sīkkoksne

6 - 10

3.4

6

 

 

 

 

Skuju koku taras kluči

10 un vairāk

3.1

10

 

 

 

 

Lapu koku taras kluči

14 un vairāk

2.5; 2.8

2

 

 

 

 

Egles papīrmalka

6 - 60

3.0

35

 

 

 

 

Bērza papīrmalka

6 - 60

3.0

2

 

 

 

 

Malka (jaukta)

6 - 60

3.0

14

 

 

 

 

Kopā:

845

 

 

 

 

Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā

 

 

 

 

Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Gaujas mežniecības mežsargs Valdis Rutkovskis

tālr. 26425883.

 

2. daļa Gaujas mežniecības, Gaujas iecirkņa 236., 240. kvartāls

Kokmateriālu sortimenta piedāvājums

2.tabula

Kokmateriālu sortiments

Diametrs (cm)

Garums

(m)

Pārdošanas apjoms

(m³)

Cena EUR/m3

(bez PVN)

Summa EUR

(5.aile x 6.aile)

Cena LVL/m3

(bez PVN)

Summa LVL

(5.aile x 8.aile)

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

236.kvartāls

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

4.9

127

 

 

 

 

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

3.7

24

 

 

 

 

Priedes sīkkoksne

6 - 10

3.4

11

 

 

 

 

Priedes taras kluči

22 un vairāk

3.1

28

 

 

 

 

Priedes taras kluči

10 - 24

3.1

234

 

 

 

 

Lapu koku taras kluči

14 un vairāk

2.5

12

 

 

 

 

Priedes papīrmalka

6 - 60

3.0

380

 

 

 

 

Bērza papīrmalka

6 - 60

3.0

32

 

 

 

 

Malka (jaukta)

6 - 60

3.0

7

 

 

 

 

240.kvartāls

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

4.9

20

 

 

 

 

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

3.7

2

 

 

 

 

Priedes sīkkoksne

6 - 10

3.4

2

 

 

 

 

Priedes gulšņi

18 un vairāk

3.1

6

 

 

 

 

Priedes taras kluči

10 - 18

3.1

63

 

 

 

 

Lapu koku taras kluči

14 un vairāk

2.5

2

 

 

 

 

Priedes papīrmalka

6 - 60

3.0

131

 

 

 

 

Bērza papīrmalka

6 - 60

3.0

8

 

 

 

 

Malka (jaukta)

6 - 60

3.0

11

 

 

 

 

Kopā:

1100

 

 

 

 

Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā

 

 

 

 

Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Gaujas mežniecības mežsargs Jānis Klebais

tālr. 26437525.

 

Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.

Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

Piezīme:

Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Pievienotie faili