Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/15

Drukāt

20.03.2014

Izsole Nr.800-2014/15 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā AS „Inčukalns Timber” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  62.298  EUR bez PVN

2.daļā AS „Inčukalns Timber” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  65,442 EUR bez PVN

3.daļā AS „Inčukalns Timber” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  63,782 EUR bez PVN

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirkņa 53.kvartālā.

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

1.    Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 3 (trīs) daļās: Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirkņa 53.kvartāls (1.tabula), Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirkņa 53.kvartāls (2.tabula), Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirkņa 53.kvartāls (3.tabula).

2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 26.martam, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.

3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula, 2.tabula, 3.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.

4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas, 3.tabulas 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).

5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.

7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.

1. daļa Tīreļu mežniecības, Tīreļu iecirkņa 53. kvartāls

Kokmateriālu sortimenta piedāvājums

1.tabula

Kokmateriālu sortiments

Diametrs (cm)

Garums

(m)

Pārdošanas apjoms

(m³)

Cena EUR/m3

(bez PVN)

Summa EUR

(5.aile x 6.aile)

Cena LVL/m3

(bez PVN)

Summa LVL

(5.aile x 8.aile)

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

4.9

333

 

 

 

 

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

3.7

29

 

 

 

 

Priedes sīkbaļķi

10 - 22

3.7

262

 

 

 

 

Priedes taras kluči

22 un vairāk

3.1

42

 

 

 

 

Priedes taras kluči

10 - 22

3.1

40

 

 

 

 

Priedes taras kluči (apdeguši)

22 un vairāk

3.1

45

 

 

 

 

Priedes taras kluči (apdeguši)

10 - 22

3.1

2

 

 

 

 

Bērza taras kluči

14 un vairāk

2.5

6

 

 

 

 

Priedes papīrmalka

6 - 60

3.0

124

 

 

 

 

Bērza papīrmalka

6 - 60

3.0

3

 

 

 

 

Kopā:

886

 

 

 

 

Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā

 

 

 

 

Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Tīreļus mežniecības mežsargs Andris Augulis

tālr. 26427687.

 

2. daļa Tīreļu mežniecības, Tīreļu iecirkņa 53. kvartāls

Kokmateriālu sortimenta piedāvājums

2.tabula

Kokmateriālu sortiments

Diametrs (cm)

Garums

(m)

Pārdošanas apjoms

(m³)

Cena EUR/m3

(bez PVN)

Summa EUR

(5.aile x 6.aile)

Cena LVL/m3

(bez PVN)

Summa LVL

(5.aile x 8.aile)

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

4.9

974

 

 

 

 

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

3.7

46

 

 

 

 

Priedes sīkbaļķi

10 - 22

3.7

186

 

 

 

 

Priedes taras kluči

22 un vairāk

3.1

116

 

 

 

 

Priedes taras kluči

10 - 22

3.1

47

 

 

 

 

Bērza taras kluči

14 un vairāk

2.5

26

 

 

 

 

Priedes papīrmalka

6 - 60

3.0

84

 

 

 

 

Bērza papīrmalka

6 - 60

3.0

108

 

 

 

 

Malka (skujkoku)

6 - 60

3.0

10

 

 

 

 

Malka (lapu koku)

6 - 60

3.0

12

 

 

 

 

Kopā:

1609

 

 

 

 

Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā

 

 

 

 

Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Tīreļus mežniecības mežsargs Andris Augulis

tālr. 26427687.

 

3. daļa Tīreļu mežniecības, Tīreļu iecirkņa 53. kvartāls

Kokmateriālu sortimenta piedāvājums

3.tabula

Kokmateriālu sortiments

Diametrs (cm)

Garums

(m)

Pārdošanas apjoms

(m³)

Cena EUR/m3

(bez PVN)

Summa EUR

(5.aile x 6.aile)

Cena LVL/m3

(bez PVN)

Summa LVL

(5.aile x 8.aile)

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

4.9

776

 

 

 

 

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

3.7

62

 

 

 

 

Priedes sīkbaļķi

10 - 22

3.7

430

 

 

 

 

Priedes taras kluči

22 un vairāk

3.1

94

 

 

 

 

Skujkoku taras kluči

10 - 22

3.1

27

 

 

 

 

Priedes taras kluči (apdeguši)

22 un vairāk

3.1

53

 

 

 

 

Priedes taras kluči (apdeguši)

10 - 22

3.1

5

 

 

 

 

Bērza taras kluči

14 un vairāk

2.5

10

 

 

 

 

Priedes papīrmalka

6 - 60

3.0

186

 

 

 

 

Bērza papīrmalka

6 - 60

3.0

51

 

 

 

 

Malka (skuju koku)

6 - 60

3.0

5

 

 

 

 

Kopā:

1699

 

 

 

 

Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā

 

 

 

 

Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Tīreļus mežniecības mežsargs Andris Augulis

tālr. 26427687.

 

Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.

Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

Piezīme:

Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]