Piedāvājums kokmateriālu iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr.420-2014/izs.010

Drukāt

20.03.2014

Izsole Nr.420-2014/izs.010  noslēgusies.

Uzvarēja:   SIA „Inčukalns Timber„ ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m³ visam kokmateriālu sortimentam (243,620 m³): 58.159  EUR/m³ bez PVN .

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu kokzāģētavā „Norupe”

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

1.    Izsoles priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „kokmateriālu sortimentu piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: kokzāģētavā „Norupe” (1.tabula).

2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 24. marta, plkst. 15:00 , nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv

3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu minēto apjomu atbilstoši „kokmateriālu sortimentu piedāvājumam ” (1.tabula).

4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 5.aile, norādot cenu eiro un 7.aile, norāda cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 6.,8.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (6.aile= 4.aile jāsareizina ar 5.aili katrai pozīcijai, 8.aile= 4.aile jāsareizina ar 7.aili katrai pozīcijai).

5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

6.    Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta  piedāvājumam kopā.

7.    Paziņojums par izsoles rezultātiem tiks elektroniski nosūtīts visiem dalībniekiem pēc izsoles beigu termiņa.

·        Konvertācija jāveic pēc likumā noteiktā kursa 1 EUR = 0.702804 LVL

·        Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums.

·        Kokmateriālu izvešana no kokzāģētavas „Norupe” tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

·        Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Kontaktpersona zāģmateriālu sortimentu apskatei dabā, Kokzāģētavas vadītājs Jānis Stankevičs, tālr. 29856592.

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]