Izsole par tirdzniecības stendu nomas tiesību piešķiršanu un tiesību īstenot tirdzniecību no pārvietojamajiem mazumtirdzniecības punktiem piešķiršanu Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā

Drukāt

17.03.2014

Informācija atjaunota 01.04.2014. SIA „Rīgas meži” rīko rakstveida izsoli par tirdzniecības stendu nomas tiesību piešķiršanu un tiesību īstenot tirdzniecību no pārvietojamajiem mazumtirdzniecības punktiem piešķiršanu Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā 2014.gadā:

 

1.      Izsoles objekti:
1.1.tirdzniecības stenda S1 Atpūtas alejā nomas tiesības no 01.05.2014. līdz 01.10.2014.;
1.2.tirdzniecības stenda S2 Atpūtas alejā nomas tiesības no 01.05.2014. līdz 01.10.2014.;
1.3.tirdzniecības stenda S3 Atpūtas alejā nomas tiesības no 01.05.2014. līdz 01.10.2014.;
1.4.tirdzniecības stenda S4 pie Bērnu laukuma nomas tiesības no 01.05.2014. līdz 01.10.2014.;
1.5.tirdzniecības stenda S5 pie Bērnu laukuma nomas tiesības no 01.05.2014. līdz 01.10.2014.;
1.6.tiesības īstenot tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta M1 nolikuma 2.pielikumā noteiktajā vienotajā maršrutā no 01.06.2014. līdz 01.09.2014.;
1.7.tiesības īstenot tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta M2 nolikuma 2.pielikumā noteiktajā vienotajā maršrutā no 01.06.2014. līdz 01.09.2014.;
1.8.tiesības īstenot tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta M3 nolikuma 2.pielikumā noteiktajā vienotajā maršrutā no 01.06.2014. līdz 01.09.2014.;
1.9.tiesības īstenot tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta M4 nolikuma 2.pielikumā noteiktajā vienotajā maršrutā no 01.06.2014. līdz 01.09.2014.;
1.10.                    tiesības īstenot tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta M5 nolikuma 2.pielikumā noteiktajā vienotajā maršrutā no 01.06.2014. līdz 01.09.2014.
1.11.                    tiesības īstenot tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta M6 nolikuma 2.pielikumā noteiktajā vienotajā maršrutā no 01.06.2014. līdz 01.09.2014.
1.12.                    tiesības īstenot tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta M7 nolikuma 2.pielikumā noteiktajā vienotajā maršrutā no 01.06.2014. līdz 01.09.2014.
1.13.                    tiesības īstenot tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta M8 nolikuma 2.pielikumā noteiktajā vienotajā maršrutā no 01.06.2014. līdz 01.09.2014.
1.14.                    tiesības īstenot tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta M9 nolikuma 2.pielikumā noteiktajā vienotajā maršrutā no 01.06.2014. līdz 01.09.2014.
1.15.                    tiesības īstenot tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta M10 nolikuma 2.pielikumā noteiktajā vienotajā maršrutā no 01.06.2014. līdz 01.09.2014.
          Pēc izsoles objektu tiesību ieguvēju iniciatīvas tiesību izmantošanas laiks 2014.gadā par tikt palielināts izsoles nolikumā noteiktajā kārtībā.
2.      Izsoles organizētājs SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas Nr.40003982628, adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, tālruņa numurs 67012553, 67102090 darba laiks: pirmdiena līdz ceturtdiena no plkst.9.00 līdz 17.00, piektdiena no plkt.09.00 līdz 16.00.
3.      Objektu izsoles veids: atklāta rakstiska izsole, izsoles vieta: Ostas prospekts 11, Rīga, izsoles laiks: 2014.gada 08.aprīlis plkt.14.00.
4.Izsoles sākumcena tiek noteikta kā mēneša maksājums un sastāda:
4.1.Par tirdzniecības stenda S1 Atpūtas alejā nomu – EUR 150.00 bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu stenda nomas mēnesi;
4.2.Par tirdzniecības stenda S2 Atpūtas alejā nomu - EUR 150.00 bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu stenda nomas mēnesi;
4.3.Par tirdzniecības stenda S3 Atpūtas alejā nomu - EUR 150.00 bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu stenda nomas mēnesi;
4.4.Par tirdzniecības stenda S4 pie Bērnu laukuma nomu - EUR 150.00  bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu stenda nomas mēnesi;
4.5.Par tirdzniecības stenda S5 pie Bērnu laukuma nomu - EUR 150.00  bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu stenda nomas mēnesi;
4.6.Par tiesībām īstenot saldējuma tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības tirdzniecības punkta M1 - EUR 90.00 bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu mēnesi;
4.7.Par tiesībām īstenot saldējuma tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības tirdzniecības punkta M2 - EUR 90.00 bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu mēnesi;
4.8.Par tiesībām īstenot saldējuma tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības tirdzniecības punkta M3 - EUR 90.00 bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu mēnesi;
4.9.Par tiesībām īstenot saldējuma tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības tirdzniecības punkta M4 - EUR 90.00 bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu mēnesi;
4.10.                    Par tiesībām īstenot saldējuma tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības tirdzniecības punkta M5 - EUR 90.00 bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu mēnesi;
4.11.                    Par tiesībām īstenot saldējuma tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības tirdzniecības punkta M6 - EUR 90.00 bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu mēnesi;
4.12.                    Par tiesībām īstenot saldējuma tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības tirdzniecības punkta M7 - EUR 90.00 bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu mēnesi;
4.13.                    Par tiesībām īstenot saldējuma tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības tirdzniecības punkta M8 - EUR 90.00 bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu mēnesi;
4.14.                    Par tiesībām īstenot saldējuma tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības tirdzniecības punkta M9 - EUR 90.00 bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu mēnesi;
4.15.                    Par tiesībām īstenot saldējuma tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības tirdzniecības punkta M10 - EUR 90.00 bez pievienotās vērtības nodokļa par katru vienu mēnesi;
5.      Samaksas kārtība: Izsoles dalībniekiem, kuri nosolījuši augstāko cenu, jāveic sekojoši norēķini:
5.1.Drošības nauda EUR 100.00 par katru Izsoles objektu, uz kura ieguvi pretendents pretendē jāsamaksā līdz izsoles dalībnieka reģistrācijas brīdim. Drošības nauda tiek ieskaitīta līguma norēķinos;
5.2.Līdz 16.04.2014. jāveic maksājums par nosolītā Izsoles objekta tiesību ieguvi par pirmo un pēdējo mēnesi;
5.3.Visi maksājumi jāveic ar pārskaitījumu uz Izsolītāja bankas kontu:
Saņēmējs: SIA „Rīgas meži”
Saņēmēja reģistrācijas Nr.40003982628
Saņēmēja banka: AS DNB banka, IBAN:  LV06RIKO0002013116269
6.      Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA „Rīgas meži” mājas lapā internetā, www.rigasmezi.lv, sākot ar 14.03.2014. Objektu var apskatīt iepriekš saskaņotā laikā. Apskate piesakāma pa tālr.29288438.
7.      Izsoles dalībnieku pieteikumu un piedāvājumu reģistrācijas vieta, laiks un termiņš: Pieteikumi un piedāvājumi iesniedzami līdz 08.04.2014. plkst.11.30 SIA „Rīgas meži”, Ostas prospektā 11, Rīgā.