Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/13

Drukāt

03.03.2014

Izsole Nr.800-2014/13 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  34.16  EUR bez PVN

2.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  48.33  EUR bez PVN

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Daugavas  mežniecības 324./325 kvartālā, Gaujas mežniecības Garkalnes iecirkņa 50.kvartālā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

1.    Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 2 (divās) daļās: Daugavas mežniecības 324./325.kvartāls, Gaujas mežniecības Garkalnes iecirkņa 50.kvartāls (1.tabula, 2.tabula).

2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 10.martam, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.

3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula; 2.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.

4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).

5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.

7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.

1. daļa Daugavas mežniecība 324./325. kvartāls

Kokmateriālu sortimenta piedāvājums

 

1.tabula

Kokmateriālu sortiments

Diametrs (cm)

Garums

(m)

Pārdošanas apjoms

(m³)

Cena EUR/m3

(bez PVN)

Summa EUR

(5.aile x 6.aile)

Cena LVL/m3

(bez PVN)

Summa LVL

(5.aile x 8.aile)

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

3.7

20

 

 

 

 

Priedes taras kluči

22 un vairāk

3.1

13

 

 

 

 

Priedes taras kluči

10 - 22

3.1

39

 

 

 

 

Skuju koku sīkkoksne

6 - 10

3.4

3

 

 

 

 

Egles zāģbaļķi

22 un vairāk

3.7

22

 

 

 

 

Egles taras kluči

 

22 un vairāk

3.1

13

 

 

 

 

Egles taras kluči

 

10 - 22

3.1

34

 

 

 

 

Bērza taras kluči

14 un vairāk

2.5

57

 

 

 

 

Egles papīrmalka

6 - 60

3.0

287

 

 

 

 

Priedes papīrmalka

6 - 60

3.0

83

 

 

 

 

Bērza papīrmalka

6 - 60

3.0

131

 

 

 

 

Malka (jaukta)

6 - 60

3.0

227

 

 

 

 

Kopā:

929

 

 

 

 

Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā

 

 

 

 

Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Jānis Cinītis tālr. 26439214.

2. daļa Gaujas mežniecība, Garkalnes iecirknis 50. kvartāls

Kokmateriālu sortimenta piedāvājums

 

2.tabula

Kokmateriālu sortiments

Diametrs (cm)

Garums

(m)

Pārdošanas apjoms

(m³)

Cena EUR/m3

(bez PVN)

Summa EUR

(5.aile x 6.aile)

Cena LVL/m3

(bez PVN)

Summa LVL

(5.aile x 8.aile)

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

4.9

18

 

 

 

 

Priedes zāģbaļķi

22 un vairāk

3.7

19

 

 

 

 

Priedes sīkbaļķi

12 - 24

3.7

26

 

 

 

 

Priedes taras kluči

10 - 24

3.1

88

 

 

 

 

Priedes gulšņi

24 un vairāk

3.1

20

 

 

 

 

Priedes sīkkoksne

6 - 10

3.4

10

 

 

 

 

Priedes papīrmalka

6 - 60

3.0

69

 

 

 

 

Bērza papīrmalka

6 - 60

3.0

2

 

 

 

 

Kopā:

252

 

 

 

 

Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā

 

 

 

 

Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Māris Dreimanis tālr. 26439742.

 

Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.

Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]